Nyhetsarkiv

Vad finns i en ambulans?

1. Bår

2. Andningsvårdsväska med syrgas och hjälpmedel för fria luftvägar, bl a ventrikelsond, sugaggregat, revivator (andningsballong), intubationsväska, inhalationsmask, hudsonmask och grimma.

3. Akutväska
Indelad i ytterfack, väsklock och fem sektioner.
Ytterfacken innehåller bl a blodtrycksmanchett, saturationsmätare och S-cut (ett skärverktyg).
Väsklocket innehåller bl a stetoskop, örontemp, EKG-elektroder och deffplattor.
Sektion 1. Innehåller bl a stickande och skärande verktyg, P-glucosmätare, lancetter, plåster, pocketmask, EKG-kablage, rakhyvel, defibrillator.
Sektion 2. Innehåller bl a glucos, alvedon, trombyl (blodförtunnande medel), betapred (kraftigt kortisonpreparat som hämmar inflammationer).
Sektion 3. Läkemedelsektionen. Innehåller bl a adrenalin, atropin, B-vitamin, Bricanyl, morfin, Naloxon, Rapifen, Seloken (mot kärlkramp), Stesolid (lugnande), Tavegyl (mot allergi), Cordarone (hjärtat), midazolam (ångestdämpande), Furix (väteskdrivande), Ketalar (smärtstillande).
Sektion 4. Tejper, kompresser mm.
Sektion 5. Sprutor och kanyler.

4. Väska med brännskade- och förbandsmaterial

5. Stödkrage.

6. Datorterminal
Står i kontakt med sjukhuset. Visar EKG, pulsfrekvens, mm.

7. Förlossningsväska
Innehåller bl a sax, peang, handdukar och hjälpmedel för fria luftvägar anpassat för barn.

Bemanningen
En ambulans bemannas normalt sett med en sjuksköterska med minst ett års specialistutbldning och minst ett halvt års klinisk verksamhet och en ambulanssjukvårdare med undersköterskeutbildning och en påläggskurs på ett år inom ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdaren ska också ha arbetat minst två år inom slutenvården.

Specialgjord instrumentpanel med snabbval bl a till kommunikationssystemet Rakel, mobilnätet, en färd­dator, som ger uppgifter om plats och patientens symptom, blåljus och det gamla kommunikationssystemet, som ännnu finns kvar som back up.

Brandsläckare, syrgastuber mm.

Beslutsstöd.
Ambulanssjuksköterskan Anette Billborn med skyddsdräkt och skyddsmask. I ambulansen finns också en ”stretch-bår” för att fixera, exempelvis ryggskadade.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera