Nyhetsarkiv

Vad bör du som patient tänka på när du söker vård utomlands?

Sjukhusläkaren ställde frågan till Leif Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit som förmedlar vård i andra EU-länder.

– Patienten ska framförallt titta på hur kvalitetssäkrat sjukhuset är. Om det är certifierat, ackrediterat eller kvalitetssäkrat. Sedan ska patienten höra med sjukhusledningen vad som händer vid en felbehandling. Finns det försäkringar?

Leif Lundqvist menar att det framförallt är fyra saker som patienten behöver kolla upp: Vad sker vid felbehandlingar? Vad sker om något händer på resan? Vad sker om patienten blir sjuk av annat skäl under tiden? Vad sker vid ett eventuellt dödsfall?

– Vi förmedlar vård i Tyskland och har undersökt den tyska lagrätten som innebär att om det sker en felbehandling på sjukhuset så står sjukhuset för kostnaden. Det är inga som helst problem.

Sluter ni avtal med sjukhusen?

– Nej, det fungerar så generellt. Vi kollar upp sjukhusen och de försäkringar som dom har gentemot patienten. Vi har låtit jurister jämföra med den svenska lagstiftningen och den tyska lagstiftningen är starkare än den svenska. Så här ser vi inte det stora problemet.

Resan till och från sjukhuset är patientens personliga ansvar som patienten får täcka med vanliga försäkringar.

Om patienten blir sjuk av ett annat skäl, exempelvis får en hjärtinfarkt, så bör patienten ha med sig det blåa EU-kortet som visar att patienten har rätt till akut vård inom EU.

Leif Lundqvist menar även att det är viktigt att patienten tänker över vad som ska ske om det värsta händer.

– Det är en sak som är svår. Här är reglerna olika i länderna i Europa. För tillfället gör vi så att vi har beredskap för det värsta scenariot och står för kostnaderna och så reglerar vi det efteråt, men har man en allvarlig sjukdom som cancer och ordnar vården själv bör man ha medel avsatt för en hemtransport.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera