Nyhetsarkiv

Vad är en region? Sjukhusläkaren reder ut begreppen

Sverige har 21 landsting. Eller egentligen tio regioner, sju regionförbund och fyra landsting.
Men begreppsförvirringen är stor.
Vad är en region egentligen?

Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades redan i slutet på 1990-talet, först som försöksverksamheter med ändrad regional ansvarsfördelning, men sedan 2010 som permanenta organisationer.

Båda regionerna är sammanslagningar av vad som tidigare var flera landsting/län. Det är många som associerar ordet »region« just med detta.

Parallellt har emellertid flera landsting bildat regioner eller regionförbund inom sitt län. En region är i princip som ett landsting, men ansvarar dessutom för det regionala utvecklingsansvaret, planeringen av infrastrukturen, vissa statliga utvecklingsmedel och det regionala företagsstödet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är positiva till regionbildning, enligt dem är det en fördel att samla resurser i en och samma organisation.
Regioner styrs av direktvalda politiker medan regionförbund styrs av indirekt valda politiker från regionens kommuner och landsting.

Ytterligare fyra landsting/regionförbund förväntas bli regioner inom kort, och fler står på tur. Snart har Sverige ett enda landsting kvar – Stockholms läns.

Hälso- och sjukvården berörs egentligen inte av om den verkar i en region eller ett landsting.

I Ansvarskommitténs slutbetänkande från 2007 föreslogs att landstingen skulle gå ihop till mellan sex och nio större regioner. Detta skulle enligt förslaget kunna vara verklighet senast till valet 2014. Trots att många remissinstanser ställde sig positiva till regionindelningsförslaget hände ingenting.

Regeringens avsikt är nu att borsta av Ansvarskommitténs förslag om färre och större enheter. Något som man tror bättre skulle kunna svara upp mot hälso- och sjukvårdens behov av investeringar, forskning och en alltmer specialiserad vård.

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) bör ett beslut om ändrad landstingsindelning kunna fattas senast i december 2017 för att en eller flera regioner ska kunna bildas den 1 januari 2019.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera