Nyhetsarkiv

Vad är det med SKL?

Den 5 oktober avpublicerade SKL rapporten ”Svensk sjukvård i internationell jämförelse” efter Sjukhusläkarens avslöjande att väntetids- statistiken var en bluff. I slutet av oktober publicerades rapporten på nytt i reviderad form. Men i stället för att lyfta ut det oseriösa väntetidsindexet, eller konstruera ett ärligt och trovärdigt, så publiceras det på nytt i exakt samma form som tidigare med ändrad rubrik och några diffust formulerade brasklappar.

Turerna och uttalandena har varit många och minst sagt underliga efter Sjukhusläkarens artiklar.

I en intervju i Dagens Medicin berömmer Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, Sjukhusläkarens granskning för att vara gedigen:
”De har verkligen lagt ner ett researchjobb på det här och riktigt de resurserna har vi kanske inte”.

Ett något märkligt uttalande med tanke på att koncernen SKL enligt senaste årsredovisningen hade intäkter på över 1,8 miljarder kronor, ett rörelseresultat på över 307 miljoner kronor, soliditet på 56 procent, avkastning på eget kapital på 16,3 procent, 690 anställda, har för avsikt att under kommande femårsperiod bygga om och till sina fastigheter för cirka en halv miljard, att SKL Kapitalförvaltning AB som förvaltar koncernens pengar, ägde aktiefonder, räntefonder och hedgefonder till ett värde av en miljard 338 miljoner kronor sista december 2017 och att SKL äger och förvaltar tio fastigheter och tomt- rätter i Stockholm och på Lidingö. Listan kan göras oändligt mycket längre.

Men resurser att avlöna en statistiker som kan sätta  sig in i när en handfull länder börjar mäta sina väntetider har man tydligen inte.

I samma intervju får vi också veta av Hans Karlsson att ”Skulle vi ha vetenskapliga krav på allting, av typen en avhandlingstext, så kommer det inte finnas någonting att publicera”.

I Dagens Eko får vi höra att ”Det handlar om fingertoppskänsla”.
Bortförklaringarna har varit många i intervjuer i media, men den vanligaste har varit att skylla på brister i OECD:s statistik, som Hans Karlsson gör i sitt svar till Sjukhusläkaren. 
Förvisso är OECD:s databas liten och bristfällig och i stort sett oanvändbar, men den är tydligt uppbyggd på så vis att länderna får rapportera in avvikelser, vilket gör att det aldrig går att hämta hem data rakt upp och ned, vilket borde varit uppenbart även för SKL:s statistiker.

Slutligen får vi också veta att SKL ”såklart också plockar med sig erfarenheterna från Sjukhusläkarens granskning för vårt fortsatta arbete”.
I så fall tolkar jag det som att SKL är redo att göra om rapporten en gång till och tar fram ärliga och användbara siffror, eller tar bort den oseriösa statistiken helt och hållet.

Läs även: https://www.sjukhuslakaren.se/skls-statistik-var-ren-bluff/

https://www.sjukhuslakaren.se/oecds-databas-fylld-med-applen-och-paron-i-en-salig-rora/

https://www.sjukhuslakaren.se/sveriges-inrapporterade-operationer-inte-jamforbara-med-norges-och-danmarks/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera