Nyhetsarkiv

Enkät: Underläkarnas arbetsmiljö är påtagligt dålig

För att tackla bristen på sjuksköterskor skapade Ystad lasarett i april förra året en arbetsgrupp utan sjuksköterskor på medicinavdelningen. I stället är det underläkare som utför sjuksköterskornas uppgifter. Nu får upplägget underkänt i en utvärdering – arbetsmiljön för underläkarna är påtagligt dålig.

Upplägget med arbetsgrupper utan sjuksköterskor har fått en hel del kritik. Vårdförbundet har föga förvånande hela tiden varit kritiskt mot konceptet och Östra Skånes läkarförening har tidigare ventilerat oro kring hur modellen i praktiken fungerar. Läkarförbundet har dock i grunden varit öppna för lösningen, och lokalt frångått gällande anställningsavtal för att underläkare ska kunna bemanna Lila vårdlag, som modellen kallas, för att medverka till att fler vårdplatser kan hållas öppna på Ystad lasarett. Rent konkret handlar det om sex platser.

– Det har varit viktigt att vara en del av lösningen och inte sätta upp hinder. Antalet vårdplatser sjunker årligen. Inför förra sommaren var det en kritisk situation, och när arbetsgivaren ville göra något åt det var vi villiga att föra en dialog, säger Steve Lu, styrelseledamot i Östra Skånes läkarförening och ST-läkare i akutsjukvård på lasarettet.

Utvärderingen, som åtta av de elva berörda underläkarna har svarat på, har nu lett till att tongångarna har skärpts. Enkätens resultat är dyster läsning:

Underläkarna ger trivseln i arbetet i Lila vårdlag i genomsnitt betyget 3,4 av 10. En av läkarna uppger att hen känner ”oro och ångest över att gå till arbetet”, och flera röster vittnar om verbala påhopp från undersköterskor som också arbetar i teamet.

Nio av tio uppger att de inte utför rätt slags arbetsuppgifter i förhållande till sin utbildning, och lika många vittnar om en stagnation i medicinsk och professionell utveckling.

Utvärderingen visar också att det förekommer påtryckningar, både från chefshåll och undersköterskor, om att underläkare ska utföra andra arbetsuppgifter som inte står med i rutinerna, exempelvis omvårdnad och att sitta vak.

Om det blir en för stor del av arbetstiden påverkar det helt klart deras utveckling negativt. Steve Lu, Östra Skånes läkarförening

Den generella trivseln på medicinkliniken är bättre, enligt enkäten, och samtliga av de svarande skulle rekommendera andra underläkare att söka vikariat på kliniken, men på grund av Lila vårdlag har var fjärde person en viss reservation.

– Det här innebär att vi som representanter för facket måste reagera och poängtera för arbetsgivaren att detta inte är acceptabelt, säger Steve Lu.

Lasarettet i Ystad har en arbetsgrupp utan sjuksköterskor på medicinavdelningen. Foto: Press

Samtidigt uppger underläkarna själva att de inför kommande schemaperiod kan få uppemot 35–40 procents ökad bemanningsgrad i Lila vårdlag.

– De har ju accepterat att en del av deras arbete är i den lila gruppen, men om det blir en för stor del av arbetstiden påverkar det helt klart deras utveckling negativt, säger Steve Lu.

Arbetsgivarsidan, som har framhållit att underläkarnas medverkan i arbetsgruppen även har andra värden vid sidan av medicinsk utveckling, vill nu ta ett omtag. På en sjukhussamverkan nyligen fattade man beslut om en förlängning till den sista september i år. Läkarförbundets representant ställde sig inte bakom beslutet, och nu väntar förhandlingar.

– I våra anställningsavtal står det att vi ska behandla och utreda patienter. Detta är att frångå ingångna avtal. Från vår sida ser vi detta som fel användning av kompetens och resurser. Det är bättre om underläkarna kan delta i den medicinska behandlingen av patienter, säger Steve Lu.

Utvärderingen visar ju att underläkare i nuläget inte har en bra arbetsmiljö, och då måste vi säga ifrån. Steve Lu, Östra Skånes läkarförening

Thomas Persson, sjukhuschef på Ystad lasarett, säger att det finns en samsyn kring att man ska se över det sammantagna akutflödet på lasarettet, vilka vårdnivåer sjukhuset ska ha och vilka vårdplatser det främst är i behov av.

Sjukhuschefen Thomas Persson. Foto: Bengt Flemark

– Vi behöver ha ett tag på oss för att se över flödena på ett bra sätt, och vi vill inte göra några förändringar kring vårdplatserna fram till dess, säger han.

– Läkarförbundet har framfört synpunkter, och de synpunkterna är naturligtvis viktiga att hörsamma och jobba med. Jag är helt övertygad om att vi kan mötas och komma fram till någon bra.

Steve Lu betonar att det är helt avgörande att arbetsgivaren säkrar en god arbetsmiljö för underläkarna. Det är överordnat allt annat i sammanhanget.

– Utvärderingen visar ju att underläkare i nuläget inte har en bra arbetsmiljö, och då måste vi säga ifrån, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera