Nyhetsarkiv

Utvärdering kommer påverka framtida forskningsanslag

Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet ska på uppdrag av regeringen utvärdera universitetssjukhusvården och den kliniska forskning som bedrivs vid landsting och universitet som berörs av det så kallade ALF-avtalet med staten. Resultaten av utvärderingen kommer sedan påverka hur statens anslag för klinisk forskning fördelas.

ALF-avtalet berör samarbete om utbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

– Universitetssjukvården har stor betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården, för den kliniska forskningen och utbildningen samt för tillämpning och spridning av kunskap. En betydelsefull uppgift för universitetssjukvården är också att samverka med patientorganisationer och näringslivet. Socialstyrelsens utvärdering är en viktig insats för att stödja universitetssjukvårdens utveckling, säger sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström i en kommentar.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera kvaliteten  på vården på universitetssjukhusen, medan Vetenskapsrådet utreder den kliniska forskningen. Utvärderringen ska sedan leda fram till en ny resursfördelningsmodell som baseras på den genomförda forskningens kliniska betydelse, forskningens förutsättningar och en bibliometrisk utvärdering. Utvärderingen kommer att ha betydelse för hur statens anslag fördelas från och med 2019.

– Staten satsar årligen cirka 1,75 miljarder kronor på klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet. Den kliniska forskningen är en betydande del av svensk medicinsk forsning och viktig för utvecklingen av hälso- och sjukvården och inte minst för läkar- och andra vårdutbildningars kvalitet. Vetensskapsrådet får nu i uppdrag att utvärdera forskningens kvalitet genom en ny utvärderingsmodell så att resurserna till klinisk forskning kan användas ännu effektivare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera