Nyhetsarkiv

Utvärdera det svenska etikavtalet

I bjärt kontrast till Europaavtalet står vårt svenska avtal som vid årsskiftet trädde i kraft. Ett avtal hårt kritiserat redan före start och som på många håll lett till betydande begränsningar för svenska sjukhusläkare i deras kontinuerliga fortbildning.Sveriges medlemskap i EU innebär både skyldigheter och rättigheter. Grundläggande är tanken om den fria marknaden med fri rörlighet av tjänster, varor, kapital och människor.

Konkurrensen skall vara på lika villkor och mot den bakgrunden kan inte Sverige ensamt ha hårdare regler än övriga Europa något som vi dock delar med Norge, men Norge är inte medlem av EU och berörs därmed inte av det nya EU avtalet.

Mot den bakgrunden bör Sveriges Läkarförbund omgående utvärdera nuvarande avtal och på sikt harmoniera det med det nya EU-avtalet.

Något måste gått snett när det svenska avtalet mellan läkarprofessionen och läkemedelsindustrin träffades. Tanken var väl att reglera formerna och inte möjligheterna till möten mellan läkare och representanter för läkemedelsindustrin.

Sex månader efter att avtalet trätt i kraft upplever många att en mur har byggts för ett tidigare mycket välfungerande samarbete. Att läkare bara skall få träffa läkemedelsrepresentanter i flock är en direkt förolämpning mot en hel yrkeskår och ett intrång i individens personliga integritet.

Att vidare alla inbjudningar från industrin om deltagande i kurser och konferenser skall kanaliseras via verksamhetschefen innebär med säkerhet att mycket av för våra patienter viktig fortbildning nu istället hamnar i en papperskorg.

Nuvarande avtal påminner om ideologin från det forna östblocket. Mönsterarbetaren i egenskap av verksamhetschef får välja någon systemet trogen att åka.
Nej, de som skrivit under nuvarande avtal bör, med förhoppningsvis upplysta ögon, få ta del av det europeiska avtalet och med ledning av det skapa ett nytt svenskt avtal. För med nuvarande skrivningar omyndigförklaras en hel yrkeskår och det förstör för våra patienter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera