Nyhetsarkiv

”Utskrivningsklara blir kvar för länge på sjukhus”

Trots svår brist på vårdplatser ligger utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus, ibland i flera veckor, i väntan på plats i kommunen. Det rör sig om patienter som är medicinskt färdigbehandlade men har behov av omvårdnad och omsorg i vardagen.

Lagen om betalningsansvar har funnits sedan år 1990 och innebär att kommunerna har en tidsfrist på fem vardagar på sig att ordna plats, från det att de tagit emot kallelse till vårdplanering. För psykiatrisk vård är tidsfristen 30 dagar. Sedan 1990 har vårdtiderna blivit kortare, mest dramatisk är förändringen inom den psykiatriska vården där medelvårdtiden minskat från 44 dagar år 1995 till 15 dagar år 2012.

I Läkarförbundets rapport ”Utskrivningsklara patienter” konstateras att lagen om betalningsansvar till en början verkar ha fungerat som ekonomisk drivkraft och antalet utskrivningsklara patienter minskade på sjukhusen. Men utvecklingen har stannat av och i rapporten ställs frågan om drivkraften har ebbat ut.

Rapporten utmynnar i en rekommendation om att se över lagen om betalningsansvar. Som ett första steg ska helgdagar räknas in i tidsfristen. För den psykiatriska vården nämns 15 dagar som ett möjligt alternativ.

I dag innebär de korta vårdtiderna att det är svårt att hinna med att göra en vårdplanering eftersom det under de få dagarna på sjukhus kan vara svårt att få en tydlig bild över patientens omsorgsbehov framöver. I rapporten föreslås en vårdplanering i två steg, där en uppföljning och eventuell justering av planeringen sker på korttidsboendet sedan patienten lämnat sjukhuset.

Andra åtgärder som föreslås är mer läkartid för sköra äldre och stimulansmedel för att påskynda förbättrad beredskap i kommunerna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera