Nyhetsarkiv

Utredningarna som kan skaka om vård-Sverige

Det är framförallt två utredningar som kan komma att få stor betydelse.
Den ena är Patientmaktutredningen med Johan Assarsson som utredare, tidigare regiondirektör i Västra Götaland. Hans uppdrag är att stärka patientens ställning genom en ny patientlagstiftning och förbättrade möjligheter att söka vård i andra landsting. Han ska också ta fram förslag som ger mer patientinflytande över patientjournaler, samt tydligare krav på vårdupplysningstjänster.

Den andra utredningen är den som Stefan Carlsson tidigare vd för Apoteket AB, leder om hur staten kan bli bättre på hälsofrämjande arbete.

Den huvudsakliga uppgiften är bland annat att ta reda på om ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna inom hälsoområdet är bra eller om de överlappar varandra. Utredningen har fokus på Socialstyrelsens roll och att se över forskningsfinansiering och kunskapsstyrning inom myndigheterna och ge förslag på hur deras arbete kan samordnas.

Johan Assarsson berättade att utgångspunkten för hans utredning är patientfokuserad hälso- och sjukvård. Det innebär att man i första hand ser patienten som en unik människa som vill vara delaktig i beslut om sin egen vård och ta mer ansvar.

Han hänvisade till studier vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som visar att en patientfokuserad vård är billigare och ger bättre medicinska resultat.

Han menade också att det finns stora skillnader i vården som han inte tror kommer att accepteras av befolkningen. Ökad patientmakt och möjlighet för patienten att göra fria val menar han är viktiga faktorer för att förändra den situationen.

Sören Berg, sekreterare i Stefans Carlssons utredning, berättade att man tagit sjukvården om 20 år som utgångspunkt för de förändringar man kommer att föreslå.
Utredningen är inne i sin slutfas och mycket är fortfarande hemligt, men Sören Berg konstaterade att framtidens sjukvård kräver två motsatta förändringar, decentralisering genom ökat patientinflytande och centralisering genom ökad nationell samordning inom vissa områden.

Det handlar bland annat om kunskapsutvecklingen, IT-utvecklingen, frågor om jämlik vård och omsorg och stöd till patienterna för att kunna välja och påverka. Utredningen vill också se nationell samordning när det gäller strukturförändringar och arbetsfördelning i specialistvården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera