Nyhetsarkiv

Utredning om forskningens gränsområden

Regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård ska nu ses över i en utredning. Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen, har fått regeringsuppdraget som ska vara klart i augusti nästa år.

Gudmund Toijer får i uppdrag att säkra att regelverket blir mer rättssäkert och ger ett fullgott skydd till dem som deltar i forskning eller får vård.

–  Det finns tecken på oklarheter, en möjlig gråzon, när det gäller gränsdragningen mellan klinisk forskning och vård och det är allvarligt – både för de enskilda patienterna och i förlängningen för förtroendet för forskningen. Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste folk lita på forskningen, på att allt går rätt till, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Bland annat ska definitionerna av forskning och forskningshuvudman i etikprövningslagen och lagens tillämpningsområde ses över och i uppdraget ingår även att bedöma om regleringen av tillsynen behöver ändras. Det ingår även att föreslå hur man säkerställer att forskning som har sitt ursprung i hälso- och sjukvårdsverksamhet, men som senare ligger till grund för vetenskapliga arbeten genomgår etikprövning innan dessa studier påbörjats.

Utredaren ska också klargöra regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård, samt komme med förslag på hur samarbetet mellan de myndigheter som är verksamma inom området och de som har tillsynsansvar kan stärkas. Hur bestämmelsen om vissa etiska bedömningar i hälso- och sjukvårdslagen kan förtydligas ingår också.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera