Nyhetsarkiv

Utredning föreslår rökförbud på fler allmänna platser

I Tobaksdirektivsutred­ningens slutbetänkande ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som publicerades 2016 lämnas ett antal förslag som syftar till ett minskat tobaksbruk och att motverka illegal handel med tobak.

Utredningen föreslår bland annat att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast ska få bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel, att det nuvarande rökförbudet i tobaks­lagen ska utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser utomhus – så som uteserveringar, entréer till lokaler, inhägnade platser som är avsedda för idrotts­utövning, allmänna lek­platser och områden som är avsedda att användas för den som reser med kollektivtrafik – samt att det ska vara förbjudet att förvara tobaksvaror och deras förpackningar så att de är synliga för kunder på försäljningsställen.

I utredningen ges också en analys och bedömning av om det ”finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige”. Utredningen menar att det finns tobakspolitiskt motiverade skäl för en sådan reglering, men att ett sådant krav inte är förenligt med tryckfrihetsförordningens nuvarande bestämmelser, då ”tobaksförpackningar är att bedöma som tryckta skrifter enligt TF”, och att det krävs att ett undantag införs i denna grundlag.

Enligt socialdepartementet är ambitionen att lämna över en proposition till riksdagen ”så snart det är möjligt”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera