Nyhetsarkiv

Utredaren: Regeringen väljer en farlig väg

– Jag hade förväntat mig mer av ett helhetsgrepp från regeringen, säger landshövding Stefan Carlsson som utrett myndighetsstrukturen inom vård och omsorg. Han medger att han är lite besviken över att bara en liten del av hans förslag nu förverkligas, men menar att man måste ha respekt för att det handlar om stora strukturella förändringar.

De stora förväntningarna på Stefan Carlssons förslag, som gick ut på att skrota tio myndigheter och ersätta dem med fyra nya, har följts av en öronbedövande tystnad.

– Med tanke på att både kommuner och landsting var mycket positiva till förslaget i sina remissyttranden är jag förvånad att SKL inte varit mer offensiva i debatten, säger han.

”Missar vinsterna”

Just nu börjar den nya ”Inspektionen för vård och omsorg” att ta form. Men Stefan Carlsson menar att regeringen missar en del av vinsterna genom att inte ta in all tillsyn i den nya myndigheten.

– Jag hade gärna sett att också Läkemedelsverkets tillsyn över apoteksområdet ingått, så att all tillsyn samlats i en myndighet, säger Stefan Carlsson.

Förslaget att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet med delar av Socialstyrelsen är beslutad, men fortfarande under beredning. Både Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutets nuvarande verksamhet upphör den sista december 2013, men varken utredare eller generaldirektör är utsedd för den nya myndigheten. Socialdepartementets enda besked är att frågan fortfarande är under beredning.

Sårbar utveckling

I Östersund hoppas man att delar av Folkhälsoinstitutet ska få finnas kvar vilket knappast var Stefan Carlssons intention. Han vill ha alla myndigheter samlade i Stockholm. Han är också kritisk till att nedmonteringen av Socialstyrelsen sker i etapper istället för som han föreslagit i ett raskt grepp.

– Genom att efter hand plocka ut delar av Socialstyrelsen gör man de delar som finns kvar i myndigheten mycket sårbara. De får dessutom jobba med overheadkostnader som är alldeles för stora för den krympande organisationen, konstaterar Stefan Carlsson.

Han menar också att det inte är bra att slå samman myndigheter. Det är bättre att starta från början med en ny myndighet. Istället för en nystart är det annars risk att det blir en kamp mellan de olika myndigheternas kulturer.

”Inget händer med kunskapsstyrningen”

Arbetet har också påbörjats med samordningen av IT och Apotekens Service AB, som enligt Stefan Carlssons förslag ska ingå i Infrastrukturmyndigheten. Men inte heller det arbetet vill man kommentera från Socialdepartementet.

Den 7 februari utsåg regeringen den före detta landstings- och regiondirektören Sören Olofsson till särskild utredare för att genomföra ombildandet av det statliga bolaget Apotekens Service AB till den nya myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur.

Allra mest missnöjd är Stefan Carlsson med att inget hänt när det gäller hans förslag om kunskapsstyrning.

– Jag vill plocka bort all kunskapsstyrning från respektive myndighet och lägga i en ny myndighet. Det skulle innebära verkligt stora förändringar, säger han.

Men Stefan Carlsson tror att regeringen på sikt har ambitionen att också samordna kunskapsstyrningen och menar att det är då de stora vinsterna kommer att visa sig genom att vård och omsorg slipper olika signaler och besked från olika myndigheter.

– Myndigheten blir mer konsekvent och tydligare i sitt sätt att styra, säger Stefan Carlsson.

Så här ser Stefan Carlsson föreslagna myndigheter ut
Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg föreslås arbeta med vetenskapliga underlag, rekommendationer, riktlinjer och prioriteringar.
Inspektionen för hälsa, vård och omsorg som utövar tillsyn, föreslås ge godkännande av läkemedel, tillstånd och legitimationer.

Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg föreslås få ansvar för IT och kommunikation både i vård och mellan övriga myndigheter. Där ska dessutom Apotekens Service AB:s verksamhet ingå.

Myndigheten för Välfärdsstrategi föreslås få i uppdrag att bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera