Nyhetsarkiv

Utredare: Inför offentlighetsprincipen hos privata vårdgivare

Utredningen om Ökad insyn i välfärden som gjorts under ledning av Sigurd Heuman har idag lämnats in till folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Uppdraget har varit att lämna förslag på hur offentlighetsprincupen kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg. Utredningen har också haft motsvarande uppdrag när det gäller fristående förskolor och fritidshem, vuxenutbildning samt vissa utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

Det förslag som nu lämnats bygger på att offentlighetsprincipen ska kunna införas hos vissa enskilda juridiska personer som bedriver vård- och omsorg. Samma ska också gälla vissa enskilda juridiska personer som bedriver skol- och utbildningsverksamhet. Fysiska personer omfattas inte av utredningens förslag.

Förslaget innebär att rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också handlingar hos enskilda juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd som omfattas av utredningens förslag. Anställda och uppdragstagare ska också omfattas av meddelarskyddet. Uppgifter om patienter, barn, elever och andra brukar kommer att skyddas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

De privata aktörerna kommer bli skyldiga att i princip registrera och arikivera sina allmänna handlingar. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera