Nyhetsarkiv

Utlokaliseringar både patientosäkert och dyrt

Frekvensen av vårdskador är dubbelt så hög bland utlokaliserade patienter jämfört med de som vårdas på rätt avdelning – 14 respektive sju procent.
Det är jätteviktigt att inte ha utlokaliseringar, men patientskadorna är bara en del av problemet och inte bara det som kostar, säger Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande.

Varje år drabbas 100 000 patienter av undvikbara vårdskador och kostnaden för den extra vårdtid som dessa innebär beräknas till runt sju miljarder kronor årligen. Siffrorna kommer från SKL:s granskning av drygt 58 000 vårdtillfällen vid svenska akutsjukhus mellan 2013 och första halvåret 2016. Vid 7,5 procent av vårdtillfällena under första halvåret 2016 drabbades en patient av en vårdskada. Det är en liten uppgång från 2015 och fortsättningen på vad som skulle kunna vara ett trendbrott i den minskning som man i övrigt sett från 2013. I rapporten skriver SKL bland annat att en bidragande orsak till att ”skadenivån nu 2016 ligger något högre än under 2015 kan vara att andelen utlokaliserade patienter ökar”.

– Det är jätteviktigt att inte ha utlokaliseringar, men patientskadorna är bara en del av problemet och inte bara det som kostar. Utlokaliseringar i sig konsumerar resurser långt mer än de sju miljarderna. Utlokaliseringar äter läkartid, ger minst ett dygn längre vårdtid, skapar etisk stress med personalflykt av van personal och så blir ytterligare ineffektivitet och brist. säger Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande, och fortsätter:

– Mycket utlokaliseringar betyder att det finns för få vårdplatser och ger därmed växande vårdköer för elektiva patienter. Det är bara en tårtbit av effekterna av att ha för lite resurser och då får man försöka tänka från olika håll. Åtgärderna mot utlokaliseringarna måste även handla om vad som sker utanför sjukhuset – med stabil läkarkontinuitet och ökad vård i hemmet så att patienterna kan undvika akuten. Man måste också ha kliniker, offentliga och privata, som är snabba och effektiva, som kan ta hand om många av de elektiva patienterna på ett bra sätt.

Granskningen visar också att andelen utlokaliserade patienter har ökat från drygt tre procent 2015 till nästan fem procent första halvan av 2016. Och den visar att frekvensen av vårdskador är dubbelt så hög – runt 14 procent – för utlokaliserade patienter jämfört med patienter som vårdas på en avdelning med specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. I rapporten skriver SKL att ”utlokalisering innebär en patientsäkerhetsrisk och kraftfulla åtgärder behöver sättas in mot orsakerna till utlokaliseringar”.

Karin Båtelson menar att det är bra att problemet lyfts, inte minst för att svart på vitt kunna visa på hur verkligheten ser ut på landets sjukhus.

– Det är väldigt bra att man redovisar på landstings- och regionnivå, även om vi tycker att man ska redovisa siffror enhet för enhet. Det är viktigt både för oss och för politikerna som ska sätta sjukvårdsbudgeten i sina landsting att alla får verkligen får rätt siffror och information, så att det inte blir någon visklek, säger hon.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera