Nyhetsarkiv

Utlandsstudenter understryker allvaret i bristen på BT-platser

När bastjänstgöringen införs nästa höst beräknas cirka 450 utlandsstudenter inom EU/EES ha färska svenska legitimationer och vara aktuella för den nya tjänsten, men antalet lediga platser väntas bara bli cirka 140 stycken. Aida Mikaeili, ordförande för SLF Student Utland, betonar att bristen på platser är oroväckande.

– Den är allvarlig inte minst med tanke på den specialistbrist som råder. Platsbristen medför ju att läkare inte kommer vidare i karriären. De kan inte komma ut i sjukvården och bidra och göra skillnad, säger hon.

– Den här flaskhalsen blir av allt att döma ännu smalare än den befintliga AT-flaskhalsen, vilket naturligtvis är bekymmersamt. För mig är det obegripligt att man inte tar tag i de här problemen på en gång, särskilt med tanke på att man under lång tid har kunnat se problemen med AT.

Sammantaget väntas i grova drag 5 400 läkare som har utbildat sig i ett annat EU- och EES-land bli aktuella för BT under perioden 1 juli 2021 till 1 juli 2027, då den första studentkullen utbildade i Sverige ska vara klar med den nya sexåriga läkarutbildningen.

Från år 2027 beräknas cirka 1 700 läkarstudenter årligen ta examen med legitimation i Sverige, enligt siffror från SLF Student. Det betyder att cirka 2600 läkare varje år väntas vara i behov av att genomföra BT. I dagsläget finns dock ingenting som tyder på att det kommer finnas tillräckligt med platser.

– Det krävs en statlig, nationell dimensionering av antalet BT-platser. Det är tydligt att det inte fungerar att regeringen driver på för att införa bastjänstgöring, men också för att ordna fler utbildningsplatser på läkarutbildningen, medan det är regionerna som ska ordna AT- och BT-platser i andra änden. Regionerna klarar inte sitt uppdrag. Regeringen måste ordna upp situationen, säger Aida Mikaeili.

Många läkarstudenter som utbildar sig utomlands har hört av sig till SLF Student Utland med frågor om de stora förändringar som är kopplade till bastjänstgöringen. Frågetecknen har länge varit många, till stor del som en följd av att regeringen har dröjt med att presentera övergångsreglerna.

– Situationen har varit särskilt frustrerande för de studenter som tar examen till sommaren, säger Aida Mikaeili.

Det finns en oro bland våra medlemmar att studenterna i Sverige ska få en gräddfil. Aida Mikaeili, ordförande för SLF Student Utland

En fråga som har diskuterats mycket inom SLF Student Utland är den om hur platsdimensioneringen och -fördelningen kommer att se ut efter att de första studenterna som utbildats i Sverige blivit klara med den nya sexåriga läkarutbildningen.

– Det finns en oro bland våra medlemmar att studenterna i Sverige ska få en gräddfil, vilket skulle gå ut över utlandsstudenterna. Vad händer med utlandsstudenterna som har stått länge i BT-kön om andra får förtur?

Parallellt med att formerna för bastjänstgöringen sätter sig ska AT successivt fasas ut. Planen är att studenter som har påbörjat den nuvarande läkarutbildningen med krav på AT för legitimation ska ha rätt att examineras inom ramen för detta upplägg fram till och med 2029. Det har också varit tal om att studenter med läkarexamen från annat EU- och EES-land fortsatt ska ha möjlighet att få göra AT i Sverige.

– Det senaste året har vi rekommenderat studenter som har planer på att studera utomlands att endast söka legitimationsgrundande utbildningar. De flesta utbildningarna i Europa leder ju till legitimation, men studenter i till exempel Polen där utbildningen inte lett till legitimation har ju ofta kommit till Sverige för att göra AT. Men som läget är rekommenderar vi inte att utbilda sig i Polen, med undantag för dem som kan språket tillräckligt bra för att kunna göra AT där.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera