Nyhetsarkiv

Utländska läkare räddningen för svensk ögonsjukvård

Sverige har redan i dag en stor andel utländska ögonläkare och många grekiska läkare som vill specialisera sig inom ögonsjukvården söker sig till Sverige eftersom de har svårt att få specialistutbildning i sitt hemland, berättar Anders Behndig, ordförande i Sveriges Ögonläkarförening.

Han konstaterar att utan utländska ögonläkare skulle Sverige redan i dag ha stor brist inom specialiteten. Av Ögonläkareföreningens drygt 600 aktiva ögonläkare är drygt 80 av utländsk härkomst, en siffra som troligen är ännu högre eftersom många valt att bli svenska medborgare.

Kännbar pensionsavgång

Närmare en tredjedel av landets ögonläkare är över 60 år. De närmaste 10 åren kan bli kännbara, menar Anders Behndig, och varnar för att bristen kommer snabbt när 40-talistgenerationens ögonläkare går i pension samtidigt som befolkningen kommer att behöva mer ögonsjukvård.

– Av någon anledning har vi få läkare i åldergruppen 45-55 år vilket kommer att förstärka bristen ytterligare, konstaterar han.

Många av de sjukdomar som drabbar ögonen är vanligast i hög ålder. Det handlar om grå starr, grön starr, maculadegeneration och diabetesretinopati.

Behovet ökar

Det här innebär att behovet av kontroller, behandlingar och ingrepp ökar kraftigt om några år. Redan i dag är grå starr med över 80 000 operationer per år det vanligaste operativa ingreppet i sjukvården. Medelåldern på patienterna är 73 år och två tredjedelar av patienterna är kvinnor.

– På 80-talet trodde man att det skulle gå att opererar bort köerna. Idag är köerna till stor del borta, men vi behöver ändå ligga kvar på samma höga operationsnivå, konstaterar Anders Behndig.

Idag finns ögonläkare vid nästan alla sjukhus i Sverige, stora som små. Men det kan snabbt förändras.

– Det räcker att några läkare går i pension och vi inte kan ersätta dem, organisationen är sårbar och vi behöver snabbt göra något åt den, säger Anders Behndig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera