Nyhetsarkiv

“Utan fackkompetens riskerar chefen bli ett frö i vinden”

Det menar Thomas Lindén, ordförande för Chefsföreningen inom Läkarförbudet som vill motivera, inspirera och stötta läkare som är eller vill bli chefer i sjukvården.

Chefsföreningen är en yrkesförening och samlar cirka 2000 medlemmar.

– En av våra största utmaningar är att försöka påverka Läkarförbundets attityd till ledarskap. Förbundet är skickligt på att fånga fackliga frågor, men är sämre på att stötta och uppmuntra de läkare som är bredda att anta utmaningen att leda utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård, säger Thomas Lindén.

Inneboende motsättning

Han menar att det finns en inneboende motsättning i Läkarförbundet, som dels ska driva fackliga frågor, dels vara en yrkesorganisation för alla sina medlemmar.

– När Läkarförbundet samlas till fullmäktigemöte väcks ibland frågan varför chefer sitter med på mötet. Man förstår inte den stora betydelsen av att Läkarförbundet har medlemmar som också är chefer, och att de är förbundets förlängda redskap för att ta initiativet och inflytandet över utvecklingsriktningen i svensk sjukvård. Förbundet har misslyckats med att sätta tydligt fokus på en chef- och ledarskapsfilosofi på grund av den här uppdelningen mellan det fackliga och professionella, säger Thomas Lindén.

Förbundet borde lyfta fram sina medlemmar som chefer och tydligare visa att förbundets medlemmar leder och utvecklar svensk sjukvård, menar han.

– Det är viktigt att visa hur en spännande karriärväg för läkare kan se ut och lyfta fram förebilder så att medlemmar som kanske överväger att prova en ledarposition ska vilja ta steget, säger Thomas Lindén.

Generiskt ledarskap räcker inte

Chefsföreningens främsta ambition är att stimulera till utvecklingen av en sjukvård av hög klass. För det krävs engagerade och kunniga chefer. Särskilt lämpade är läkare som mer än andra yrkeskategorier har förutsättningar att främja en snabb metod- och kvalitetsutveckling.

– Synen på chefskap har kraftigt förändrats, även inom vår profession. Många pläderar för nödvändigheten av ett generiskt ledarskap, det vill säga förmågan att kunna kommunicera och leda människor och motivera dem framåt. Men det räcker inte. Det krävs också en fackkompetens, annars är risken stor att man blir ett frö i vinden och leder i fel riktning. Medicinen utvecklas så snabbt att det är en oerhört stark fördel för en verksamhet att ha ett ledarskap med medicinsk kompetens, säger Thomas Lindén.

Sedan fyra månader har han lämnat det sista av sin kliniska tjänstgöring för att med full kraft kunna ägna sig åt sitt chefskap. Han har med en gästprofessur i Australien kvar en fot i forskningen och menar att det hjälper honom att lyckas bättre som chef.

Måste kunna leda sig själv

Han har själv en lång erfarenhet av ledarskap. Då när han började var det inte särskilt vanligt med ledarskaps- och chefsutbildningar. Thomas menar att han gått den långa vägen och plockat upp erfarenheter och insikter längs vägen. Det är inte förrän på senare år som han gått olika ledarskapsprogram. Han är också tacksam för den psykoterapiutbildning han gick under tiden som han utbildade sig till psykiater.

– Det är en av de bästa utbildningarna jag gått. Man lär känna sig själv och de bakomliggande skälen till att man reagerar som man gör. Man utvecklar också en förmåga att läsa andra människor, vilket är till stor nytta när man ska arbeta som chef.

Om han skulle skriva en handbok om hur man blir en bra chef, så skulle han rekommendera en annan väg än den han själv har gått. Handboken skulle han vilja dela in i tre delar.

– För det första behöver man lära sig att leda sig själv, lära känna sina egna sårbarheter och brister och skapa förståelse för hur man reagerar och hanterar stress. Kan man inte leda sig själv är det svårt att leda andra. Man behöver vidare lära sig att leda en grupp. Läkare tränas i att möta enskilda individer, men inte lika mycket att möta människor i grupp och förstå vad som händer på ett gruppdynamiskt plan.

Det finns mycket bra teoretisk kunskap om hur man motiverar grupper och får dem att arbeta mot samma mål. Den tredje delen handlar om att leda en verksamhet med allt vad det innebär. Dels handlar det om att vara strukturerad, hantera information till stora grupper, leda andra chefer, kunna styra genom siffror, men också att ha en helhetssyn och förutse saker, och då kunna lägga om rodret i god tid om så behövs, säger Thomas Lindén.

Fotnot: Chefsföreningen når du på 08-7903305 eller på epost: kansli@slcf.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera