Nyhetsarkiv

USÖ: ”Vårdplatsbristen ger tyngre jourer”

Paula Wallmon, kirurg, Universitetssjukhuset Örebro:

– Vårt största arbetsmiljöproblem är vårdplatsbristen som i sin tur leder till ökad tyngd på jourer men även ökad arbets­belastning på icke jourtid.

Det påverkar vad för typ av arbete vi kan utföra dagtid såväl som jourtid, vilka operationer som ska prioriteras till exempel.

Arbetsbelastningen är synnerligen orimlig på de flesta kliniker. Några exempel är: Psykiatrin, Barnkliniken, ANIVA, medicinklinikerna.

De stora organisatoriska förändringarna i Region Örebro Län är också ett problem, liksom läkemedelsmodulen och annat dåligt IT-stöd. Vi har även en för hög jourfrekvens.

Alla har problem med kompetensförsörj­ningen. Det fattas läkare och är mycket svårt att rekrytera. Till detta kommer bristen på sjuksköterskor.

Införandet av vårdplatskoordinatorer har dock givit en bättre arbetsmiljö för många läkare. På kirurgkliniken i Lindesberg, medicinkliniken i Karlskoga, samt på infektionskliniken USÖ har man lyckats behålla en god läkar­bemanning över tid och där är arbetsmiljön god.

På frågan om vi kan påverka arbetsmiljön är svaren: Vi kan inte påverka vår IT-miljö, vi kan inte påverka vårdplatssituationen, vi kan inte påverka antalet vakanser, det finns inga läkare att rekrytera och det finns inga pengar att anställa för.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera