Nyhet

Ur motionsfloden: Ska läkare sjukskriva?

Kollen på övertid och jourtid behöver förbättras


▼ Många läkare tvingas regelmässigt arbeta flera timmars oreglerad övertid. Men arbetsgivarna har i många fall inte ens koll på hur läkarna arbetar, varken övertid, jourtid eller mertid registreras. Sjukhusläkarföreningen i Göteborg motionerade om att föreningen verkar för att belysa arbetstidslagens bestämmelser om registrering av arbetstid, och så ansåg även fullmäktige.

Kompensation för föräldralediga


▼ Föräldralediga läkare som hoppar in och jobbar under föräldraledighetens första 90 dagar förlorar i dag rätten till lönekompensation.
Enligt kollektivavtalet har läkarna rätt till en ersättning som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, men detta ”försvinner” alltså för den som går in och tar arbetspass eller sköter fackliga uppdrag.
Sjukhusläkarföreningen i Lund motionerade om att föreningen verkar för att kompensationen ska behållas, oavsett om ledigheten bryts eller ej, vilket bifölls av fullmäktigemötet.

Mer klinisk utbildning på läkarprogrammet


▼ Tiden för klinisk utbildning på läkarprogrammet har minskat, vilket Sjukhusläkarföreningen i Lund är kritisk till och motionerade om att föreningen centralt verkar för utökad tid.
Sjukhusläkarföreningens centralstyrelse hänvisade i sitt motionssvar till att flera insatser redan gjorts och görs på området, bland annat arbetet med ett nationellt core curriculum och Läkarförbundets AT-grupp. Styrelsen ansåg motionen besvarad, vilket också blev fullmäktiges mening.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera