Nyhetsarkiv

Elin Ericsson: Bra att landstinget döms för TV-filmningar

Så säger Elin Ericsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och andre vice ordförande i Sjukhusläkarna, efter Svea Hovrätts beslut att döma Uppsala läns landsting att betala 60.000 kr i skadestånd till anhöriga till en cancersjuk man som filmades utan att ha gett sitt samtycke i det omstridda TV-programmet ”Sjukhuset”.

Det var 2007 som landstinget lät TV 3 filma inne på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset för serien ”Sjukhuset”.

I programmet kunde TV-tittarna se och höra hur två sjuksköterskor diskuterade om honom. Bilderna på den cancersjuke mannen pixlades för att försvåra identifiering, men anhöriga kände ändå igen honom när de såg inslaget och tog mycket illa vid sig och stämde landstinget.

Under förhandlingarna i hovrätten hävdade de anhöriga bland annat att deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen har kränkts.

Svea hovrätts beslut innebär att landstinget döms att betala ett skadestånd på 20 000 kronor vardera till tre av den avlidne mannens anhöriga för att landstinget röjt sekretessbelagda uppgifter och brutit mot tystnadsplikten.

– Så kallade dokusåpor om sjukvård kan ha ett allmänintresse, och det kan också finnas ett intresse hos vårdgivare att visa upp sin verksamhet och på så sätt få en ökad förståelse i samhället för hur sjukvården fungerar. Men det är av största vikt att patientens integritet, autonomi och sekretess beaktas vid filmning på sjukhus, säger Elin Ericsson.

– Patienterna måste alltid få chans att lämna samtycke och även att senare ändra sig och dra tillbaka sitt samtycke. Att göra TV av akutsjukvård är mycket tveksamt, då patienten är i en utlämnad situation och på grund av en upplevelse av att vara i underläge kan känna sig tvingad att lämna samtycke. Sekretessen måste beaktas, liksom patienternas rätt till en säker vård och ett gott medicinskt omhändertagande.
Även sjukvårdspersonal måste få välja att avstå från att medverka i dokusåpor eller liknande, menar Elin Ericsson.
– Det finns en uppenbar risk att yrkesutövande hämmas och att stressen av att ha ett filmteam i hasorna försämrar beslutsförmågan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera