Nyhetsarkiv

Uppsala: ”Den kliniska forskningen befinner sig i kris”

Den kliniska forskningen befinner sig i kris. Detta menar Stellan Sandler, dekanus på medicinska fakulteten i Uppsala. Det blir allt svårare att ta ut forskningstid och dessutom kräver forskning stora patient­underlag. Han tycker därför att det är viktigt med ett ökat samarbete, både nationellt och internationellt.

Trots att antalet kombinationsanställda professorer/specialistläkare har ökat med 26 procent de tio senaste åren i Uppsala så anser Stellan Sandler att den kliniska forskningen brottas med stora problem.

Hårdare press från sjukvården

Den kliniska forskningen är i kris, även på Akademiska sjukhuset. De forskande läkarna har blivit mer och mer pressade att klara av sjukvårdens krav och tiden för forskning har därför begränsats.

– Den sammanhängande tid som behövs är svår att få fram, säger han, samtidigt som han betonar att det kan vara stora skillnader. På vissa kliniker är forskningstiden garanterad, på andra ställen blir det svårare och svårare.

Ett annat stort problem, menar Stellan Sandler, är att forskningen kräver stora patientunderlag.

– I framtiden måste man sannolikt samarbeta i stora grupper för att göra bra kliniska studier, och då måste vi gå utanför vårt sjukhus, säger han.

Nationella biobanker kan bli ett lyft

Ett projekt som diskuteras i nuläget är att skapa nationella biobanker, något som Stellan Sandler anser vara väldigt viktigt för den kliniska forskningen. Men han menar att man då måste lösa hur det ska gå till praktiskt, samt se till att de hanteras på rätt sätt vad gäller provers omhändertagande och etik kring insamlingen. Ett stort europeiskt biobanksprojekt (BBMRI.eu) där landsting, svenska universitetssjukhus inklusive Akademiska sjukhuset är under utveckling.

– Kan man få till det här bra så kommer det bli ett lyft för den kliniska forskningen, säger Stellan Sandler.

Han hoppas också mycket på det samarbete som inletts mellan Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Karolinska, KTH och Stockholms universitet, som är en satsning för hela landet, under namnet Science for Life Laboratory, där målet är att försöka knyta ihop klinik och grundläggande forskning och därmed skapa plattformar för avancerad och dyrbar forskning.

När det gäller ökningen av kombinationsanställda professorer/specialistläkare menar Stellan Sandler att det blivit en numerär expansion på pappret, men att verkligheten ibland kan se annorlunda ut idag än tidigare.

– En nybliven professor fick tidigare mera tid för forskning än vad lektorn som numera befordrats får, eftersom den befordrade lektorn kan ha kvar sin undervisningsdel och inte heller erhåller ökade forskningsresurser.

Kim Nordlund & Linnéa Borgert

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera