Nyhetsarkiv

Uppsala: beställar- och utförarmodellen avskaffad

Landstinget i Uppsala län avskaffar beställar- utförarmodellen för hälso- och sjukvården. Men i stället för en politiskt bantad organisation sväller nu såväl antalet nämnder som politiker.

I landstinget i Uppsala har politikerna beslutat att avskaffa hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som fungerade som beställare, och produktionsstyrelsen, som fungerade som utförare. Det berättade Sjukhusläkaren helt kort om i förra numret (nr 3/2015).

Istället för att separera beställare och utförare låter man skiljelinjen nu gå mellan olika vårdnivåer. För det ändamålet inrättas en sjukhusstyrelse med ansvar för bland annat vårdproduktion, utbildning och forskning vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Dessutom ska en vårdnämnd ansvara för bland annat primärvård, närvård, habilitering och tandvård. En fastighets-, teknik och servicenämnd konstrueras också.

Men trots att landstingsstyrelsen därmed utökas från 15 till 19 ledamöter så förnekar det socialdemokratiska landstingsrådet Vivianne Macdisi att den nya organisationen är en utökning av det politiska mandatet.

– Nej, det som blir större är tekniknämnden, den har inte funnits tidigare. Annars är det samma storlek på sjukhusstyrelsen och vårdnämnden som tidigare hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelse.

Landstingsstyrelsen ska också få ett samlat utskott för FoU och övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Forskning, utveckling och utbildning är helt avgörande frågor för att klara morgondagens hälso- och sjukvård. Då kan man inte köra FoU-frågorna i ett eget spår, säger Vivianne Macdisi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera