Nyhetsarkiv

”Uppror mot Pascal bland förskrivare”

Socialstyrelsen manade i början av veckan till skärpt beredskap för det nya ordinationsverktyget Pascal, som används för dosdispenserade läkemedel. Myndigheten har genomfört en inspektion av verktyget där det framkom patientsäkerhetsrisker i form av svåröverskådliga underlag, tröghet i systemen och extra arbetsmoment. Socialstyrelsen har även tagit emot Lex Maria-anmälningar och klagomål om Pascal.

Ordinationsverktyget Pascal gör det möjligt att på sikt skapa en samlad läkemedelslista. Kopplingen till Apotekens system gör att förskrivaren får tillgång till information om vilka läkemedel som tidigare förskrivits och vilka som patienten hämtat ut. Men mängden information kan i sig ställa till med problem med överskådlighet och i vissa landsting har svarstiderna i systemen varit mycket långa. Att sätta ut ett läkemedel och sätta in ett annat har i vissa landsting kunnat ta åtskilliga minuter i anspråk. Dessutom har dosapoteken drabbats av förseningar.

– Konsekvensen är att det har blivit stora förseningar i systemet, men såvitt vi vet har det inte inneburit att patienterna inte fått sina läkemedel i tid, sa Ellen Hyttsten, vd på Inera.

Jonas Rastad, landstingsdirektör i Västerbotten, var starkt kritisk till införandet av Pascal:

– Det är ett allvarligt läge på golvet i sjukvården, man kan tala om ett uppror mot Pascal. Vi behöver tydligare budskap om vilka problem det finns med systemen och vilka åtgärder som behövs. Ni måste vända er till oss användare och visa förståelse för de problem vi upplever.

Ineras vd Ellen Hyttsten och Ylva Hambraeus Björling, vd för Apotekens service AB, svarade att problemen skiljer sig åt mellan landstingen. I vissa landsting fungerar Pascal bra, i andra finns stora problem som kan sammanhänga med flera faktorer som landstingens teknikplattform, kommunikationslänkar, webbläsare, utbildning om det nya systemet och överföring av säkerhetsinformation.

– Vi måste fånga in var problemen ligger och åtgärda det som ligger på den nationella nivån. Det görs ett fantastiskt jobb varje dag ute i landstingen för att analysera och åtgärda problem, sa Ylva Hambraeus Björling.


Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera