Nyhetsarkiv

Upprepade misstag utreds av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen vill se om missbedömningarna handlar om slarv av enskilda läkare eller om orsakerna är generella brister och låter de regionala enheterna i Jönköping och Göteborg granska de anmälda ärendena och rutinerna vid klinikerna.

I Göteborg har sjukhuset tvingats kontakta 27 tidigare friskförklarade patienter sedan det upptäckts att en patolog felbedömt vävnadsprover.
I själva verket visar proverna på förändringar och förstadier till hudcancer. Samtidigt har en patolog i Linköping anmälts sju gånger för att ha missat olika former av cancer, bland annat hudcancer.

Tidigare har Socialstyrelsen bara haft ett fåtal liknande ärenden och frågan är nu om det är den stora bristen på patologer och ökade antalet prover som visar sig som en säkerhetsrisk.

Enligt en undersökning som Cancerfonden publicerade hösten 2010 borde antalet patologer fördubblas för att klara sjukvårdens behov. Bristen märks i alla landsting men är särskilt märkbar i Västa Götaland.

Vid Socialstyrelsens regionala enhet i Jönköping som granskar patologin vid Universitetssjukhuset i Linköping, väntar man fortfarande på en del av underlaget.

– Vi ser över rutiner och eftergranskningar vid kliniken och om man har haft några avvikande problem. Under hösten har vi planerat att göra inspektion vid kliniken, berättar Pavel Ouda, handläggare vid den regionala enheten i Jönköping.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera