Nyhetsarkiv

Uppland: Tvärbroms har lett till färre utbildningar

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands Allmänna Läkarförening, är väldigt bekymrad för läkarnas fortbildning.

Man har dragit i tvärbromsen för de utbildningsinsatser som läkemedelsföretagen står för, utan att koppla förbudet till en ökad insats från landstinget. Nu börjar konsekvenserna märkas.

Informationen om läkemedelsrelaterade frågor har minskat, men läkemedelsindustrin har ju också stått för en stor del av den vidareutbildning som läkarna fått via kongressresor, alltså allmän vidareutbildning som inte är kopplad till någon marknadsföringsstrategi från företagens sida. Det är i princip helt borta nu.

– Landstingsledningen har deklarerat som någon allmän princip att man ska stå för kostnaden, men de pengarna finns ju ingenstans.

– Vi påpekar i alla sammanhang att det behövs mer pengar, men ännu har vi talat för döva öron.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera