Nyhetsarkiv

Uppgiftsglidning måste styras av patientnytta.

De nordiska sjukhusläkarföreningarna träffas årligen för att utbyta erfarenheter. Det som sker i ett av ländernas sjukvård, upprepas snart i de övriga, helt oaktat om det är en succé eller ett fiasko.

Vid Nordölmötet i juni i Helsingborg diskuterades ”taskshifting” eller uppgiftsglidning dvs hur läkararbetsuppgifter övertas av andra yrkeskategorier medan läkare tvingas till allt mer administrativt arbete framför datorn.

Läkarbrist anges ofta som skäl när diagnostiska och behandlande medicinska moment som endoskopi, abort, ultraljud och colonröntgen överförs från läkare till sköterskor.

En säker och ändamålsenlig uppgiftsglidning behövs och är en del av ett gott där envar bidrar med sin professionella kompetens. Speciellt tränad personal kan förbättra undersökningskvalitén men det är viktigt att läkaren som ska sammanväga undersökningsresultaten och ta ansvar för slutsatsen vet hur undersökningen har gått till.

Det blir också mindre möjligheter för blivande specialister att lära sig undersökningstekniken samtidigt som frågor och instruktion av personal utan medicinsk skolning kostar läkartid.

Frågan är vad patienterna önskar. Vill de undersökas av en läkare som kan svara på relevanta frågor?

Patient- läkarmötet måste prioriteras i sjukvården och vi behöver överlämna arbetsuppgifter för att kunna prioritera och förädla detta viktiga möte. Läkare är skolade och tränade i kliniskt arbete men ägnar idag mindre än hälften av sin arbetstid åt det.

”Nordöl” vill formulera och driva en gemensam nordisk politik om vad läkare skall och inte skall göra. Det som styr uppgiftsglidning skall inte vara läkarunderskott utan patientnytta.

Marie Wedin

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera