Nyhetsarkiv

Universitetet får ökat inflytande på sjukhuset

Samverkan blir nyckelordet i Akademiska sjukhusets nya organisation. I detta ingår också att stärka relationen med akademin, som ska ges större inflytande i verksamheten, en tanke som går hand i hand med avsikten i det nya centrala ALF-avtalet.

Under de senaste åren anser många att de akademiska inslagen har minskat på sjukhuset.

Det vill sjukhusledningen nu ändra på genom att i sin nya organisation koppla ett FoUU-råd (Forsknings-, Utvecklings- och Utbildningsråd) till alla sina 26 verksamhetsområden. Där ska ämnesföreträdare från universitetet tillsammans med verksamhetsområdesledningen ansvara för forskning och utveckling, men också för fort­bildning inom det aktuella området.

– Det kommer att ställas större krav på forskarna/läkarna att delta, men det är också en möjlighet att öka inflytandet, vilket har varit efterfrågat under ganska lång tid.

Det säger Stellan Sandler, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Han berättar att medicinska fakulteten nu delvis anpassar sin organisation efter sjukhusets genom att inrätta nämnder som korresponderar med FoUU-råden och andra strukturer inom sjukhuset.

I linje med ALF-avtalet

Att sjukhuset på detta tydliga sätt bjuder in akademin går också hand i hand med det centrala ALF-avtal som började gälla den 1 januari i år. I det finns ett ökat krav på landstingen med läkarutbildning att prioritera den kliniska forskningen. För att få bedriva universitetssjukvård och därmed ta del av ALF-medlen kommer verksamheten att utvärderas fortlöpande.

– Begreppet universitetssjukvård är nytt och det är den vi nu ska försöka få till. Den ska präglas av hög kvalitet på forskning och utbildning, men även av att vi är med och utvecklar vården och sprider erfarenheter och kunskap bredare.

Stellan Sandler tror att organisationsförändringarna på Akademiska sjukhuset kommer att stärka samarbetet med universitetet.

Divisionerna har begränsat

Bland annat slopas divisionerna, en nivå som han menar begränsat strukturerad samverkan.

– Överenskommelser mellan sjukhusledningen och universitetet har sannolikt på grund av kommunikationsskäl förlorats/försenats när de skulle vidare via divisionsnivån, säger Stellan Sandler.

Han tycker att det är bra att forskning, utbildning och utveckling lyfts fram igen eftersom det ligger i ett universitetssjukhus uppdrag.

– Tidigare har det kommit i lite kläm, men jag uppfattar en uppriktig ambition från sjukhusledningen att få igång de här sakerna igen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera