Nyhetsarkiv

Undersökningar visar på stort missnöje med arbetsmiljön

– Situationen ser nästan katastrofal ut! Folk flyttar och det finns ingen återväxt, samtidigt som det saknas ett långsiktigt personalrekryteringsprogram.
Rolf Wessel, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Norrbotten är ordentligt oroad över arbetsmiljön och sjukvårdens framtid i Norrbotten.

Tillsammans med Karin Hellsten, Anna Tölli och Lars Wäppling var han under hösten 2002 huvudansvarig för en ny stor arbetsmiljöenkät bland 230 specialistläkare i Norrbotten.

En liknande undersökning gjordes år 2000.
– Vår enkät visar att det inte hänt något på de två år som gått. Det sägs många vackra ord, men vår militära sjukvårdsorganisation står och stampar på samma fläck, säger Rolf Wessel.

– Det finns någon form av farfarsprincip att man ska remittera det mesta. Så det har väl blivit rundgång i systemet, säger Rolf Wessel som nu efterlyser snabba åtgärder främst för att rekrytera nya läkare.

– 20 procent av specialisttjänsterna är vakanta och det anställs fortfarande många stafettdoktorer. De fast anställda som är kvar får ta på sig mer och mer arbete, samtidigt som besättningen börjar bli ålderstigen.

– Är man över 50 år orkar man ju inte så mycket som förr, säger Rolf Wessel, som oroas av svaren i enkäten. Många specialister talar om att sluta eller att flytta.

– Vi står inför en stor våg av läkare som kommer att sluta på grund av åldersskäl inom en snar framtid.

– Ett annat stort problem är att avståndet till cheferna växt ytterligare vilket försinkar snabba och bra beslut, menar Rolf Wessel.

– Det finns många läkare som inte vet vem som är divisionschef eller vad chefen har för arbetsuppgifter. Vi har olika staber som styr, men vad stabspersonerna gör har vi läkare ingen aning om, de syns aldrig ute i verksamheten. Vi känner oss mer och mer som tjänstemän som dirigeras uppifrån.

– Ska vården räddas måste vi läkare få större delaktighet och möjlighet att styra vår vardag.

– Sjukvården måste bli mer kunskapsstyrd. Idag är den helt ekonomistyrd. För bra vård krävs att läkarna trivs. Enkäten visar tyvärr hur frapperande få det är som känner arbetsglädje.

– Vi vet dessutom att det är stora besparingsprogram på gång, som inte lär öka trivseln, så det krävs krafttag för att läkarna ska stanna kvar.

– Inflytandet är viktigt. Vid omorganisationer bör vi läkare få vara med mer som konsulter när det gäller den praktiska utformningen av sjukvården. Tyvärr råder det fortfarande en läkarfientlig inställning.

– Vi har haft ett möte med landstingsledningen, där vi tagit upp att chefsfunktionerna inte fungerar och blivit lovade att man ska se över frågan.

– Vi ska nu även begära ett sammanträde med personalchefen som sitter centralt i landstinget och höra vad de tänker göra, för nu är det bråttom att vidta åtgärder.

Till den nya maktkonstellation där socialdemokraterna lierat sig med vänsterpartiet och miljöpartiet ställer sig Rolf Wessel luttrat avvaktande:
– De har kommit med många fina ord, men vi väntar på handling, att någonting verkligen görs, för att rädda vården i Norrbotten.

– Vi har fått nog av vackra, men tomma ord.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera