Nyhetsarkiv

Undersökning visar: Ovan kirurg kan vara livsfarlig

Det visar en undersökning som granskat behandlingsresultatet av 1429 operationer av tumörer i matstrupen och övre magmunnen under åren 1987-1996.

– För patienternas bästa krävs nu att operationerna centraliseras till bara ett fåtal sjukhus, säger docent Thomas Zilling som initierat undersökningen.

Han är kritisk till Socialstyrelsen.
– Socialstyrelsen har det yttersta ansvaret, men är alltför passiv i frågan.

Man har slagit sig till ro med de nationella register som professionen upprättat, men det räcker inte för en tillsynsmyndighet. Professionen klarar inte själv av att verka för en centralisering av behandlingen av lågfrekventa sjukdomstillstånd. Det är alltför prestigefyllt att bedriva högspecialiserad vård, menar han.

– Undersökningen visar vad som är självklart, nämligen att det behövs volym i verksamheten för att man ska uppnå goda behandlingsresultat. Ändå opererar man matstrupscancer och magsäckscancer på 74 sjukhus i landet, säger Thomas Zilling.

Han välkomnar Lars Engqvists aviserade utredning av den högspecialiserade vården, som bland annat syftar till att skapa likvärdig vård för alla medborgare i Sverige.

– Vår utredning visar är detta inte fallet idag, och det gäller ett flertal sjukdomstillstånd.

Undersökningen som gjorts av Jörgen Wenner och Thomas Zilling, vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund tillsammans med Anna Bladström och Thor A Alvegård vid Regionala Tumörregistret, visar att bara två sjukhus opererade fler än 15 fall av matstrupscancer och tumörer i övre magmunnen per år i Sverige.

Dödligheten på dessa sjukhus var avsevärt lägre än på de övriga 72 sjukhusen, bara 3,5 procent. På de 67 sjukhus som opererade färre än fem patienter per år , var sjukhusdödligheten 10,4 procent, alltså tre gånger högre.

Mellan dessa ytterligheter ligger idag fem svenska sjukhus som opererar mellan 6-12 patienter per år. Där är sjukhusdödligheten i snitt 6,3 procent, visar kartläggningen.

Undersökningsresultatet stöder de resultat som en rad amerikanska undersökningar tidigare visat, nämligen att dödligheten minskas avsevärt på de sjukhus som utför många operationer per år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera