Nyhet

Uddevallas ledtider är fortfarande kortast i landet

För två år sedan hade Uddevalla sjukhus Sveriges kortaste ledtider i standardiserade vårdförlopp för prostata-, njur- och blåscancer. Trots tuffa utmaningar har urologsektionen genom hårt arbete lyckats behålla sin toppställning.

År 2021 hade urologsektionen vid Uddevalla sjukhus mindre än hälften så långa ledtider som riksgenomsnittet för de tre vårdförloppen som rör urologiska cancrar (prostata-, njur- och urinblåsecancer).

Då var Jesper Swärd chef för urologsektionen. I dag är han chefläkare i NU-sjukvården (Norra Älvsborgs sjukhus och Uddevalla sjukhus) och hans efterträdare är urologen Silvestru Dena.

Mycket har hänt sedan Sjukhusläkaren skrev om Uddevalla sjukhus.
Sedan 2021 har världen tvingats hantera efterdyningarna av en pandemi, Rysslands invasion av Ukraina och en stigande inflation som påverkat världens ekonomier, även Sveriges.

– Trots alla tuffa utmaningar ligger vi fortfarande på topplistan i Sverige för prostata-, njur- och urinblåsecancer. Men det har varit särskilt svårt att uppnå ledtidsmålet för prostatacancer, det vill säga att 80 procent av patienterna ska få behandling inom fastställd maximal ledtid. Vad jag vet har ingen klinik i landet kunnat nå det målet, säger Silvestru Dena.

Skälen är flera, menar han. Bland annat har kraven på SVF-processen ändrats. Sedan mars 2020 krävs MR-undersökning av prostatan innan biopsitagning, vilket har lett till en förlängd intervall mellan remiss och första besök (då biopsin tas).
– Trots det ser vi nu en viss förbättring under 2023. Åtgärder har vidtagits på en övergripande sjukhusnivå så att tillgången till MR har förbättrats. Samarbetet mellan samtliga yrkeskategorier har också förbättrats, vilket möjliggjort en bättre tillgång till snabba mottagningstider för biopsier.

Även för diagnosen urinblåsecancer ligger Uddevalla sjukhus i topp vad gäller ledtiden till första besök och operation.
– Men inte heller här når vi 80-målet, trots alla effektiviseringsåtgärder. Och vi är inte ensamma, ingen klinik i landet har kunnat nå det målet.

Njurcancer är det SVF-förlopp där Uddevalla sjukhus lyckats nå 80-målet. Det är dock ett förhållandevis litet förlopp om man jämför med andra urologiska cancrar.
– Vi har haft en stabilitet ända sedan 2017 och är bland de bästa klinikerna i landet när det gäller ledtider för njurcancer. Men processen omfattar relativt få patienter. Den avvikelse som vi kunde se 2022 handlar till stor del om så kallad patient-relaterad delay, det vill säga patienter som av olika skäl tackar nej till en besökstid eller inte kan opereras direkt. Det avspeglas i statistiken.

Anser du att det uppstår undanträngningseffekter på grund av SVF?
– Det som är speciellt med urologi är att vi ansvarar för fem cancerprocesser, vilket sätter stort tryck på framför allt mottagnings- och operationsverksamheten. Det innebär att vi får
undanträngningseffekter på benigna diagnoser och växande köer till både mottagningsbesök och operation.

Men, menar Silvestru Dena, genom hårt arbete, förbättrat planeringsarbete och anpassade schemaändringar får nu upp till 98 procent av alla patienterna som skickats på remiss till urologmottagningen en tid inom 90 dagar.

Silvestru Dena, chef för urologsektionen

Vad är viktigast enligt din mening för att lyckas korta ledtiderna?
– Den viktigaste är flexibiliteten i planeringen av mottagningsbesök och operation. Att vara förberedd på att snabbt utföra schemaändringar anpassade till det aktuella behovet inom olika patientgrupper.

Det handlar även om ett utökat samarbete mellan olika arbetskategorier som undersköterska, sjuksköterska, administratörer och läkare, menar Silvestru Dena.
– Det här är ytterst viktigt för lyckas nå kortare utredningstider.
På sjukhusnivå är det även viktigt med dialog och att hålla regelbundna möten med olika verksamheter som är involverade i SVF- processerna. Då kan man snabbare identifiera flaskhalsar och eventuella problem i god tid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera