Nyhetsarkiv

Uddevalla har inte behövt betala för en enda utskrivningsklar patient 2018

På bara ett år har Uddevalla kommun drastiskt lyckats sänka antalet onödiga sjukhusdygn. Hemligheten är att alltid jobba som under sommarsäsongen, avslöjar Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvården i Uddevalla. Men detta har inte lättat trycket på NU-sjukvårdens sjukhus. Här är var tionde patient utskrivningsklar.

På ett år tycks Uddevalla kommun ha fått bukt med problemet med onödiga sjukhusdagar för utskrivningsklara patienter.

Från att under 2015 ha haft nästan 1500 ”onödiga” sjukhusdagar, vilket för kommunen innebar en årskostnad på omkring sex miljoner kronor, var man i slutet av 2017 nere i 19 betaldagar.

Hittills i år har kommunen inte haft någon enda betaldag.

Det började med att den då nytillträdde socialchefen för två år sedan gav ett tydligt uppdrag att minska betal­dagarna. Nyckeln till de lyckade resultaten är att arbeta på samma sätt som man gör under de ansträngda sommarmånaderna, fast året runt, berättar Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvården i Uddevalla kommun, för Sjukhusläkaren.

– På sommaren gör vi allt på två tredjedels personal. Då finns inte det revirtänkande som vanligtvis kan prägla arbetet mellan de anställda inom vården. Så sommarläget bör gälla året runt, säger han.

Tidigare tog kommunen ansvar även för utskrivningsklara patienter som egentligen skulle till primärvården, enligt Christer Fransson.

Numera går kommunens biståndsbedömare in i ett tidigare skede i vård­planeringen och prioriterar utskrivningsklara patienter för att se till att de får rätt hjälp. Då utkristalliserar det sig också snabbare vilka patienter som tillhör kommunen och vilka som primärvården bör ta hand om direkt när patienten kommer från sjukhuset, menar Christer Fransson.

Dessutom är personalen i akut­gruppen vid kommunens hemtjänst nu utbildade i rehabilitering och kan lättare hjälpa den utskrivna patienten att komma till rätta i hemmet och vid behov få kontakt med fysioterapeut.

I samarbetet med att lotsa de utskrivningsklara patienterna till rätt stöd har vårdpersonal inom NU-sjukvården och kommunen också i allt högre grad börjat använda sig av Skype. På sjukhusen låter man exempelvis en patient eller anhörig koppla upp sig mot en dator och på så sätt samtala med kommunens biståndsbedömare och legitimerad personal i kommunen. Under 2018 kommer även primärvården att delta.

– På så sätt kan man genom trepartssamtal få en snabbare vårdplanering, säger Christer Fransson.

Känner sig patienterna bekväma med detta?

– Ja, vi har inte mött något motstånd från vare sig patienter eller anhöriga i att använda detta, förutom att det varit en del strul med mikrofoner.

Uddevalla kommun har också arbetat aktivt för att frigöra akutplatser på sina korttidsboenden för utskrivningsklara patienter, som inte har möjlighet att komma hem efter sjukhusbehandling.

Men några fasta rutiner för sitt nya sätt att jobba har kommunen ännu inte.

– Vi började med att agera. Först nu i efterhand ska vi komma med en rutinbeskrivning, säger Christer Fransson.

För sjukhusen inom Nu-sjukvården har Uddevallas nya sätt att arbeta dock inte gjort någon större skillnad, även om det inneburit en viss förbättring. Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhuset är detsamma som under tidigare år, enligt Henrik Olsson (bilden), chef­läkare och utvecklingschef i Nu-sjukvården. Det beror på flera faktorer, ett skäl är ett ökat antal utskrivningsklara patienter från andra kommuner.

Av Nu-sjukvårdens 600-700 vård­platser upptas var tionde av en färdig­behandlad, utskrivningsklar patient. Vid Nu-sjukvårdens sjukhus finns konstant omkring 40-70 patienter som är färdigbehandlade.

– Detta är en viktig bidragande orsak till överbeläggningar, som i sig innebär en ökad risk för bland annat vårdrelaterade infektioner. Men framför allt innebär det att personer som inte längre är i behov av slutenvård får vänta på att komma till sin hemmiljö, säger Henrik Olsson, som menar att ett bättre samarbete behövs mellan alla parter, såväl slutenvård­­, kommun och primärvård.

För att komma åt problemet har Västra Götalandsregionen nu en lokal överenskommelse om tidigare vård­planering. Det innebär att sjukvården redan samtidigt som patienten skrivs in på sjukhuset börjar planera för patientens hemgång.

Men ibland kan kommunen ha lite för bråttom med att ta hem patienter från sjukhusen, anser Anders Olsson, chef för Skogslyckans vårdcentral i Uddevalla, som upplevt en något ökad belastning på vårdcentralen i samband med kommunens förändrade arbetssätt.

– Visst är det bra att kommuner tar hem patienter så att de inte tar upp plats på sjukhus. Men ibland går det lite väl snabbt, säger Anders Olsson, som också tycker att kommunikationen mellan sjukhus och hemsjukvård ofta lämnar en del att önska.

– Vi kan få samtal från hemsjukvården­­, hemtjänst, anhöriga eller patienter när patienten precis har kommit hem från sjukhuset. De frågar oss om sådant som vilken medicinlista som är aktuell och om vad som gjorts på sjukhuset, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera