Nyhet

Tvärvändningar och snåriga politiska turer

Vem äger frågan om att stänga tryckkammaren i Region Skåne och på vilka grunder? Politiker i Helsingborgs sjukhusstyrelse hänvisar till hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsdirektören som hänvisar till forskningschefen som hänvisar till politiken.

Under de senaste tio åren har frågan om tryckkammaren vid Helsingborgs lasarett tagits upp vid ett flertal tillfällen. Metod- och prioriteringsrådet har i flera yttranden skrivit att det är en kostsam och utrymmeskrävande behandlingsmetod med låg evidens.

Så sent som 2020 stängdes tryckkammaren med argument från de styrande (M, L och KD med stöd av SD) att behandlingen saknade tillräckligt vetenskapligt underlag. Men bara några månader senare ändrade alliansen sig; nu skulle tryckkammarvården plötsligt utvecklas och en ny modern kammare skulle köpas in och placeras på Skånes universitetssjukhus i Lund. Huruvida det kommer att ske är dock fortfarande oklart.

Tvärvändningen gick också emot det beslut som tidigare fattats 2020 av hälso- och sjukvårdsdirektören Pia Lundbom att tryckkammaren vid Helsingborgs lasarett ska avvecklas helt.

Till grund för beslutet låg en HTA-analys som presenterats i kunskapsstyrningsrådet (där alla sjukvårdsförvaltningar är representerade) och i enlighet med Region Skånes metod- och prioriteringsråds yttrande, samt en rekommendation från den regionala hälso- och sjukvårdsledningen.

Mikael Skoog (S), styrelseledamot Helsingborgs lasarett

– Vi har motsatt oss detta beslut. Det finns delade meningar om evidensen kring tryckkammarbehandling. Patienter som fått behandling och sjukvårdspersonal som behandlar är tydliga med att den fungerar. Vi vill att vi fortsätter med den tryckkammare som finns och inväntar Region Skånes strategi vad gäller vilken tryckkammare vi ska ha i gång framöver, säger Mikael Skoog (S), andre vice ordförande i Helsingborg lasaretts styrelse.

I budget för 2024 var dock tryckkammaren vid Helsingborgs lasarett borta och sjukhuset har istället ett sparkrav på 450 miljoner kronor totalt.
Anders Lundström (KD), regionråd och styrelseordförande för Helsingborgs lasarett menar att sjukhuset måste följa de ekonomiska ramar som är givna.

Anders Lundström (KD), styrelseordförande Helsingborgs lasarett

– Helsingborgs lasarett har ett uppdrag med ekonomiska förutsättningar som är beslutade av regionfullmäktige. Enligt beslut i sjukhusstyrelsen kommer tryckkammaren inte att vara kvar i Helsingborg. Däremot har hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusstyrelsen inte riktigt samma uppfattning.

Sjukhusläkaren har även sökt Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne, för att få besked om nya satsningar på akut och elektiv tryckkammarvård kommer att göras.

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne

I ett mejl hänvisar hon till forskningschefen Jesper Pettersson som i sin tur menar inriktningsbeslutet är en politisk fråga.

Anna Mannfalk (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Anna Mannfalk, regionråd (M) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har i ett mejl besvarat frågan om satsningar ska göras på en utveckling av tryckkammarvården i Region Skåne: “Vi följer löpande evidensutvecklingen på området och samarbetar bland annat med Region Blekinge och Rigshospitalet i Köpenhamn. När det gäller den framtida investeringen i sjukhuset i Lund så finns det ännu inga detaljerade planer. För närvarande pågår ju också en nationell genomlysning på Socialstyrelsen av akut tryckkammarvård och vi kommer naturligtvis ta del av den med stort intresse”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera