Nyhetsarkiv

Tvärfackligt larm om Karolinskas arbetsmiljö

Situationen på vårdavdelningarna på Karolinska har de senaste veckorna varit extremt pressad. I en tvärfacklig framställan beskriver huvudskyddsombuden en oacceptabel arbetsmiljö och tecken på ohälsa hos personalen.

”Vårdpersonal beskriver ohälsosymtom som till exempel huvudvärk, magont, oro och sömnstörningar vilket är tecken på en bristfällig psykosocial arbetsmiljö.” Så skriver huvudskyddsombuden för Karolinska universitetssjukhusets läkarföreningen, Kommunal, Vision och Vårdförbundet situationen i en gemensam skrivelse till sjukhusledningen. Man kräver att en rimlig arbetsbelastning säkerställs, och att åtgärder vidtas för att bemanningen på de olika vårdavdelningarna motsvarar arbetsmängd och svårighetsgrad samt är anpassad till individers kompetens och förutsättningar. Man vill även att riskbedömningar ska göras vid alla överbeläggningar och förändringar i resursfördelning.

Under de senaste veckorna har sjukhusets vårdavdelningar haft krav om att ta emot fler överbeläggningar än tidigare – fyra patienter per avdelning med färre än tio vårdplatser respektive sex patienter per avdelning som har fler än tio vårdplatser. Från fackligt håll är det dock oklart vem som tagit beslut om att öka antalet.

– Plötsligt stod det på intranätet att det här antalet överbeläggningar är det som gäller, men det kommunicerades inte till våra huvudskyddsombud, säger Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, och fortsätter:

– I och med att det har varit platsbrist så länge har det funnits ett krav på avdelningarna att ta emot överbeläggningar, om man inte har ett exceptionellt skäl för att bli undantagen. Anledningen är att belastningen ska vara så lika som möjligt över avdelningarna och det finns kanske inte så mycket att säga om just det, problemet är att man har gjort såna här överbeläggningar till standard.

Yvonne Dellmark berättar att sjukhuset under en period i början av januari gick upp i stabsläge.

– Läkarföreningen begärde redan i november ett möte för att diskutera bemanningsplanen inför helgerna, eftersom vi vet att det har varit problem varje år. Vi såg tydligt att det skulle finnas för få platser, samtidigt som de preliminära rapporterna om calici och influensan började komma, vilket gjorde att man kunde förvänta sig en topp över jul och nyår. Vi tyckte att sjukhusledningen skulle planera för vad man skulle göra om det visade sig att platserna inte räckte. Men det gjorde man inte, inte förrän i mellandagarna då platserna inte räckte och man fick ta till akuta åtgärder.

Läget på Karolinska har lättat något nu jämfört med under och runt jul- och nyårshelgerna, men man har också tvingats ställa in en hel del planerad verksamhet under helgerna.

– Om man ska försöka komma ikapp och jobba in så behöver man ha platser så att det räcker till det också. Men om man som sjukhus har en planering där man måste ha överbeläggningar för att kunna utföra sitt uppdrag, då blir det ohållbart i längden.

Facken vill ha ett svar från sjukhusledningen inom 14 dagar. Om svaret inte är tillfredsställande kommer de att vända sig till Arbetsmiljöverket med en 6:6a-anmälan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera