Nyhetsarkiv

Tusentals i kö för att få svar – Staffan Börjesson delar sitt öde med många.

– Det stämmer, oprioriterade patienter kan mycket väl få vänta 1,5 år i kö hos oss just nu och det är verkligen inte bra. Det döljer sig mycket lidande bakom siffrorna i vår kö och du är inte den första som ringer mig om det här.

Det säger Magnus Karlsson, verksamhetschef för ortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Med viss irritation i rösten berättar han att det är ett avtal sedan augusti 2014 kring hur ortopeden får köpa in vård som har ställt till det för framför allt rygg- och fotkirurgipatienter som väntar på tolkning av bland annat MR-undersökningar.

– Just nu har vi 2 300 patienter i kö. Precis innan det nya avtalet trädde i kraft var de 990 stycken. Det är en svår situation och den har orsakat mycket lidande, men tyvärr kan vi inte göra någonting åt det för lagen om offentlig upphandling är svår att ta sig förbi.

Skillnaderna i det nya avtalet jämfört med det gamla är att de patientvolymer som ortopeden får lov att skicka vidare till privata vårdgivare är väldigt starkt reglerade. Resultatet blir att ortopeden på Sahlgrenska nu har mer än dubbelt så många remisser att hantera på egen hand.

– Vi är fullständigt nerringda av patienter som undrar vad som händer med just deras remiss. Vi sitter med det här varenda dag och försöker lösa det mest akuta. Särskilt ömmande fall försöker vi slussa vidare så gott det går.

Först i juni 2016 när avtalet löper ut ser Magnus Karlsson en ljusning i kötunneln.

– Men då kommer vi å andra sidan med stor sannolikhet att ha närmare 3 000­­­ patienter som väntar.

Vilken typ av skada är det de här patienterna drabbas av genom sin långa väntan?

– Framför allt är det smärta i rygg och nacke, men även smärta och svaghet ut i armar och ben som plågar dem. Det är det många telefonsamtal handlar om och även flera brev som jag har fått. Men det finns säkert många som lider i det tysta också. Frustrationen hos patienterna handlar också mycket om den långa väntan.

Vem bär ansvaret för att situationen har blivit så här hos er?

– Jag är ointresserad av syndabockar och vägrar peka ut någon. Det har gått fel någonstans i processen. Tyvärr upptäcktes inte det innan avtalet tecknades. Sannolikt var det många inblandade, även jag själv. Dock inte när det gällde volymerna i avtalet. Syndabockstänkande är enligt min mening kontraproduktivt och leder inte till förbättring.

Vad har du för råd till Staffan och andra personer som befinner sig i den här evighetskön och inte kommer vidare?

– Det patienterna kan göra är att gå en annan väg. Man kan vända sig till ett annat landsting för att få vård. Men då måste man vara aktiv som patient och få sin remiss flyttad. Det kan också hända att man får betala sin resa själv.

Fotnot: Efter att artikeln skrevs har Staffan Börjesson själv kontaktat en annan vårdgivare som har lovat att tolka hans MR-undersökning inom en och en halv månad med betalnings­hänvisning från Sahlgrenska. Därmed är han borttagen ur kön på ortopeden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera