Nyhetsarkiv

Tung kritik från Socialstyrelsen mot sjukhuset i Varberg

I juni i år gjorde Socialstyrelsen en inspektion av sjukhuset i Varberg med anledning av flera Lex Maria-anmälningar och anmälningar från enskilda personer. Inspektionen skedde efter den uppmärksammade konflikten där huvudskyddsombudet Thomas Zilling, även ordförande i Sjukhusläkarna, varslades om avsked och lämnade sin anställning vid sjukhuset.

Socialstyrelsen betonar särskilt vikten av ett fungerande system för avvikelsehantering, och understryker att systemet inte ska användas för beskyllningar mot och skuldbeläggande av enskilda yrkesutövare. »Upplevelsen av att systemet har använts för att skuldbelägga enskilda yrkesutövare har såvitt Socialstyrelsen förstår det redan skadat systemets legitimitet på sjukhuset«, skriver Socialstyrelsen.

Läkare som Socialstyrelsens representanter talade med ansåg att ”avvikelsehanteringen utvecklats till ett system för sanktioner mot personalen, i första hand riktat mot läkarna”, och att läkare nu undviker att skriva avvikelserapporter av rädsla för repressalier.

Instrument för sanktioner

Vid inspektionen konstaterade Socialstyrelsen att läkarrepresentanter framfört ”att ledningens hantering av avvikelsesystemet utvecklats till ett instrument för sanktioner mot personalen, i första hand riktat mot läkarna.”

Region Halland åläggs nu att göra en riskanalys av vårdprocessen vid akutmottagningen och ska senast den 15 februari återkomma till Socialstyrelsen med förslag till en handlingsplan.

Thomas Zilling hoppas nu att Socialstyrelsens ingripande ska bidra till att arbetsmiljön förbättras på sjukhuset i Varberg.

– Socialstyrelsens kritik är identisk med den Läkarförbundet och jag som huvudskyddsombud framförde men inte fick gehör för. Särskilt viktigt är att sjukhusledningen åläggs att bryta den destruktiva kulturen med att använda avvikelserapporteringssystemet i repressivt syfte. Jag hoppas att sjukhusledningen lyssnar nu när kritiken framförs av Socialstyrelsen, säger Thomas Zilling.

Upprättelse

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, säger att Socialstyrelsens beslut ger upprättelse åt Zilling och andra fackligt förtroendevalda i Varberg.

– Det är bra att Socialstyrelsen tagit fram och visat hur sanningen är. Men samtidigt sorgligt att ledningen inte kunnat ta till sig vad de anställda och deras skyddsombud fört fram och att det behövt gå så här långt, säger Marie Wedin.

– Det är oacceptabelt att patientsäkerhetsverktyget används för att straffa enskilda yrkesutövare, och det är även Socialstyrelsen tydlig med. Nu är det upp till Läkarföreningen att kräva förändringar.

Jonas Bäwer, ST-läkare på sjukhuset i Varberg, anser att Socialstyrelsens yttrande är värdefullt, framförallt för att det bekräftar Thomas Zillings och andra läkares kritik av hur avvikelsesystemet använts.

– Vi hade tidigare ett bra upparbetat system med avvikelsehantering, som krossades helt av den nya sjukhusledningen. I dag har antalet avvikelserapporter från framförallt läkare sjunkit kolossalt, vilket är allvarligt.

Vågar man inte skriva avvikelserapporter i dag?

– Jo, men det finns inget förtroende för att det händer något om rapporten berör fel i organisationen.

– Nu ska det bli spännande att se ledningens analys av Socialstyrelsens rapport och hur de tänker göra för att återupprätta förtroendet för avvikelsehanteringen. Det gick att sparka Thomas Zilling, men det går inte att sparka Socialstyrelsen.

Anders Åkvist, ordförande i Hallands läkarförening, har ännu inte hunnit ta del av Socialstyrelsens inspektionsrapport, men säger till Sjukhusläkaren att frågan kommer att diskuteras i samverkansgruppen i nästa vecka.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera