Nyhetsarkiv

Tuffa tag mot misstänkt dåliga läkare i Storbritannien

Här rör det sig om läkare som inte anses leva upp till sin yrkesroll enligt kriterier definierade av General Medical Council (GMC).

Även om det i Storbritannien numerärt rör sig om ett litet antal doktorer så anses de bidra till ökade sjukvårdskostnader och en kvalitetssänkning av vården.

Men det är inte bara kunskap och kompetens, som har betydelse, berättar Peter McCrorie som varit med i organisationen sedan starten:

– En del läkare chockeras av att dåliga relationer till patienter, arrogans och avvikande uppträdande kan leda till förlust av legitimationen.

– Låt mig ge ett exempel. Vi följde en psykiatriker vid rondgående när vi kom in till en ung kvinna som försökt suicidera och kollegan säger: “Så fröken X syster sa att ni försökt hänga er! Ni kommer sakna världen men världen kommer inte sakna er”.

GMC är motsvarigheten till vår Socialstyrelse. Bland annat för man register avseende brittiska läkares fysiska hälsoproblem som hjärtinfarkter, bröstcancer och ögonbesvär.

När uppdrags gavs till GMC att bygga upp en granskningsverksamhet av läkare ur ett konsumentperspektiv, under början på 1990-talet, började man med att annonsera efter intresserade kontrollanter.

Över 3000 lekmän och läkare meddelade sitt intresse. 400 potentiella kandidater valdes ut och 350 har nu genomgått utbildning. Av dessa är 298 medicinare och 52 lekmän.

Träningen varar i tre dagar med en extra period om två dagar för de som ska bli gruppledare. Det finns representanter för 17 olika specialiteter.

Via GMC:s hemsida (www.gmc-uk.org) kan allmänheten få information om en behandlande läkare är legitimerad eller ej och hur många legitimationsår läkaren har. Man kan också via mail förhöra sig om doktorn lever upp till GMC:s vedertagna standardkriterier.

Patienter, anhöriga eller annan sjukvårdpersonal kan anmäla till GMC om de är missnöjda med sin läkare.
Varje anmälan bedöms av GMC och finner rådet att det föreligger tillräckliga skäl beslutar man om granskning.
Blir man utsatt för en granskning får man besök av ett team bestående av tre personer. En är lekman och två är läkare.

En av läkarna skall vara verksam inom den granskade läkarens egen specialitet och den andra ska arbeta under liknande förhållanden, t.ex. privatpraktik.

Gruppen börjar med att granska ett femtiotal av läkaren förda journaler. Man intervjuar därefter kollegor och annan personal på den granskade doktorns arbetsplats. Vanligtvis intervjuas åtta till nio personer.
Härefter följer besök hos läkaren under mottagningsverksamhet där både lekmannen och läkarna är närvarande.

Kontrollanterna bedömer relation till och bemötande av patienter, förmågan till teamwork, deltagande i CPD, hängivenhet för att upprätthålla kompetens och professionell standard.

Efter arbetsplatsbesöket kallas den granskade läkaren till ett tvådagarstest på ett färdighetscenter. Här genomgår läkaren ett skriftligt kunskapsprov, praktiska färdigheter testas genom OSCE-prov och läkaren får också visa sina kunskaper i muntliga förhör.

Gruppen lämnar ett skriftligt utlåtande med bedömning enligt tre grader; acceptable, cause for concern eller unacceptable.

Av de som anmälts till General Medical Council så frias cirka 25 procent och bedöms som helt OK.
Totalt under perioden 1995-2002 har man testat 197 läkare; 91 var allmänläkare, 31 allmänkirurger, 20 psykiatriker, 16 gynekologer, 11 internmedicinare, 5 barnläkare, 4 ögonläkare, I fängelseläkare och 18 anestesiologer.

Peter McCrorie påpekar ett annat dilemma som GMC-kontrollanterna stöter på då och då:
– På de friade kollegornas arbetsplatser var det inte ovanligt att man uppmärksammade andra problempersoner, men åt dem kunde vi inget göra för de var ju inte anmälda.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera