Nyhetsarkiv

Tuff kamp att hålla patient­tillströmningen stången

På ortopeden på Sahlgrenska universitetssjukhuset kämpar läkarna febrilt för att hålla patienttillströmningen stången, men brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor och sedan i våras också brist på narkosläkare gör tillvaron tuff.

Artikeln ingår i temat Patient var god dröj!

– Väntetiderna till operation för oprioriterad kirurgi är idag 6-12 månader, men i kön finns patienter från våren 2016 så i grunden är  väntetiden ett år, säger Peter Nyberg, sektions­chef för rygg och tumör på ortopeden.

Han sticker inte under stol med att kliniken har stora problem med väntetiderna.

– Vi uppfyller inte vårdgarantin för nybesök och vi uppfyller inte vårdgarantin för operationer. Så är det. Vi har fått påpekanden från IVO att vi i vissa fall inte bedrivit vad som kan betecknas som god vård.

Men allt är inte negativt. Peter Nyberg berättar att när det gäller nybesök så har väntetiderna kunnat kortas även om de som är lägst prioriterade i kön kan ha väntat i två år.

– Vi har upphandlat 1500 nybesök av privata vårdgivare. Den verksamheten fungerar igen sedan 2016. Vi har öppnat kvällsmottagningar och tagit hjälp av två fysioterapeuter som gör första bedömningar. Det har gjort att  kön till nybesök minskat, även om vi inte klarar ett nyintag inom vårdgarantins tre månader. Upphandlingen av operationer fungerar också numera. Planen för 2017 är att köpa 475 operationer.

Peter Nyberg säger att egentligen har operationsförmågan ökat, men att den aktuella personalbristen  gör att man kommer att operera färre under 2017 än föregående år.

Enligt honom är det den stora massan opriori­terade patienter som är det stora problemet.

– Vår akutoperationsdel fungerar väl, vi hinner med att operera de patienter vi får in från andra sjukhus och vi klarar de akuta patienter som kommer till oss. Vi har egentligen inga problem heller med de som vi vill operera subakut eller som har prio 1 eller prio 2.

Vad är din lösning på problemen?

– Enda lösningen på sikt är att vi måste öka vår egen förmåga, såväl på regionsjukhuset som i Skaraborg, Skövde och inom NU-sjukvården. Där har vi en tanke om en regiongemensam väntelista så att v i kan styra strömningarna  bättre.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera