Nyhetsarkiv

De tre stora går skilda vägar

En besvikelse – så beskriver innovationslandstingsrådet Daniel Forslund 3R:s avbrutna samarbete kring en gemensam upphandling.

Först drog sig Skåne ur för att man tyckte processen gick för långsamt och hellre ville satsa på en uppgradering av befintliga system – och i oktober månad var det Västra Götalands tur att meddela att man hellre ville sköta upphandlingen av nya tekniska plattformar på egen hand.

– Vi hade gärna fortsatt det gemensamma arbetet och jobbade hårt för detta. Vi försökte kartlägga nya risker och se över processer för att båda parter skulle vara trygga, men där nådde vi inte ända fram. Trots att vi verkligen ansträngde oss, säger Daniel Forslund (L).

Utmaningar kring att möta de lokala tekniska behoven var skälet Västra Götaland angav för att dra sig ur samarbetet, berättar han. Något som han själv är övertygad om hade gått att lösa.

– Vi hade ju klarat av att enas fram till nu. Trots att vi har så olika organisationer var vi i två års tid väldigt samspelta. Det var inte alltid alltid enkelt men vi landade alltid rätt. Att lämna var deras beslut att ta och det är jag besviken över. Det hade blivit så mycket kraftfullare om vi fortsatte att vara tillsammans.

Sjukhusläkaren 2015: Då var målet att Stockholm, Skåne och Västra Götaland inom fem år ska ha upphandlat och implementerat en ny gemensam IT-miljö.

Men någon temposänkning i arbetet framåt är det inte tal om, trots att lands­tingen nu har gått skilda vägar, menar Daniel Forslund.

– Nej, det är metoden för hur vi jobbar som har ändrats. Både Västra Götaland och vi kommer att göra en storskalig upphandling med samma underlag. Skillnaden är att de görs var för sig.

För arbetet med att ta fram underlag för upphandlingen var nästan klart när Västra Götaland meddelade sitt avhopp, berättar han. Fokus i Stockholms läns landsting ligger nu på att få igång den egna, brådskande upphandlingsprocessen som redan de närmaste veckorna ska förses med en detaljerad tidsplan. Samtidigt pågår en analys av hela 3R-projektet där man ska fundera över hur den kunskap som trots allt har byggts upp ska förvaltas på bästa sätt framåt.

– Det är absolut inte bortkastat arbete. Det vi har arbetat fram är sånt som alla landsting behöver och där vill jag gärna ha en diskussion. Kanske skulle SKL eller Inera kunna ha en roll när det kommer till att förvalta och sprida informationen så den kommer fler till del?

Vilka hade fördelarna varit med ett fortsatt samarbete inom 3R/2R?

– Vi i Stockholm var fullt committade att göra en gemensam upphandling för vi tycker att vi måste ta det här steget att jobba mer konkret tillsammans. 3R var en ambitionshöjning som var ganska stor. Det handlade mycket om att kunna dela kunskaper och resurser och bygga upp den typen av kompetens som vi inte har i något av landstingen än. Vi behöver nya tekniska plattformar som inte är lika statiska som de vi har i dag och som möjliggör att man snabbt får in ny funktionalitet. Därför är jag glad att SUSSA-gruppen väljer att gå vidare i sitt samarbete.

För tydlighetens skull – finns det något som heter 3R längre?

– Det finns inget svar på den frågan nu. Det är en förhandling mellan lands­tingen. Grundsamarbetet kring informatik, standarder med mera ligger kvar, men det är pausat tills vi har bestämt oss hur det ska drivas vidare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera