Nyhetsarkiv

Tre frågor till Torsten Mossberg, expert hos IVO

Torsten Mossberg.

I vilken sorts rättsfall har du fått yttra dig?

– Jag har haft flera fall där patienten har dött efter att man har beslutat att inte fortsätta en behandling. Jag har granskat om förfarandet har varit enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Var behandlingen utsiktslös? Fanns det ingen chans att patienten skulle bli bättre?

I de fall jag tittat på fanns det ingen som helst möjlighet för patienten att återhämta sig. Då har jag skrivit ett yttrande och sedan har förundersökningen lagts ner.

Upplever du att åklagarna lyssnar på dig?

– Absolut. Ärendena känns meningsfulla att ta del av och yttra sig om. Särskilt nu när dödshjälpsdebatten dyker upp igen är det viktigt att vi som läkare håller oss till etiken och vår uppgift att rädda liv och inte medverkar till att ta liv av patienter.

Samtidigt är det fullständigt oetiskt att till exempel hålla liv i ett barn som saknar hjärna. Det är svårt för en jurist att hitta svar kring detta i lagtexten, det blir vi som läkare som får ta ansvar.

Ibland höjs röster för att läkare borde vara ansvarsfria i brottsbalken, att ifrågasatta fall enbart skulle prövas i IVO. Vad tror du om det?

– Jag tror att allmänheten ibland vill pröva ärenden av polismyndigheten. Man anser kanske att det har begåtts ett mord inom vården och då är det bra att åklagaren får titta på fallet och remittera medicinska frågor till tillsynsmyndighet.

I Astrid Lindgren-fallet var det uppenbart att åklagarna inte hade någon som helst kännedom om hur det fungerar i intensivvårdssituationer med mycket svårt sjuka patienter.

Socialstyrelsen tog en diskussion med riksåklagaren och det ledde fram till vårdåklagarna. Min bild är att det här är ett bra och rättssäkert system.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera