Nyhetsarkiv

Toppchefer kränkte läkares yttrandefrihet

I sitt utlåtande fördömer JO de båda toppchefernas handlande och konstaterar att deras agerande inte kan undgå kritik.– Det är glädjande att JO kritiserat de här tjänstemännen för att de kränkt Roger Skogmans yttrandefrihet. Det stärker de offentliganställdas möjligheter att yttra sig för pressen. Nu blir det fler som inte kommer att vara rädda att yttra sig och ha åsikter, säger överläkaren Leif Hidmark i Norrköping, som var den som anmälde de båda toppcheferna för brott mot grundlagens yttrande- och meddelarfrihet.

Men Leif Hidmark är trots JO:s kritik inte helt nöjd.

– Jag har gått vidare till justitiekanslern och bett honom att pröva om det går att åtala Per-Otto Olsson och Åke Rosandher. Jag vill att justitiekanslern tittar speciellt på om Roger Skogman blev lönediskriminerad och hindrad i sin karriär på grund av sina åsikter. JK är åklagare och kan utreda och förhöra folk. Det kan i och för sig även JO, men det sker nästan aldrig, menar han.

”Märkligt resonemang”

Leif Hidmark tycker att JO trots sin kritik agerar märkligt när myndigheten anser det klarlagt att Ortopedicentrums chef Per-Otto Olsson sagt att Roger Skogmans chanser till en överläkartjänst var ”rökt”, men samtidigt inte anser att det är bevis nog för att Roger Skogman förvägrats en överläkartjänst.

JO skriver också i sitt utlåtande; ”…det ligger nära till hands att anta att Roger Skogmans engagemang i föreningen Rädda Vrinnevi och de negativa uttalanden som han gjort rörande omorganisationen har beaktats vid lönesättningen. Utredningen ger mig dock inte underlag för att konstatera att så varit fallet”.

Den slutsatsen förstår inte Leif Hidmark.

– Det tre personer som fick lägst lönepåslag (500 kr) var alla öppet kritiska till omorganisationen och Roger Skogmans närmaste chef hade föreslagit honom ett lönepåslag på 3.000 kr.

Leif Hidmark menar att det är uppenbart att Roger Skogman lönediskriminerats på grund av sina åsikter.
Roger Skogman som bröt upp med sin familj och flyttade från Norrköping till Falun när han upplevde att hans yrkeskarriär stoppades, säger till Sjukhusläkaren att det egentligen inte finns något skydd för individen idag.

– Jag förstår inte hur mycket mer på fötterna man kan ha. Även JO har konstaterat att Per-Otto Olsson sagt att min överläkartjänst är ”rökt” och att vi tre som var öppet kritiska till omorgansiationen var de som fick lägst lönepåslag. Det borde räcka för ett åtal tycker jag.

– Det är så klart glädjande att JO fastslår att Per-Otto Olsson och Åke Rosandher kränkt min rätt till yttrandefrihet, men enbart kritik biter inte på dagens chefer. Det kan nog tyvärr till och med vara en fjäder i hatten, menar Roger Skogman. Därför tycker han att det är bra att Leif Hidmark går vidare och försöker få toppcheferna åtalade.

Före detta centrumchefen Per-Otto Olsson tolkar kritiken från JO annorlunda:

– Det var inte min mening på något sätt att kränka Roger Skogmans yttrandefrihet, men om JO nu anser att jag gjort fel eftersom Roger Skogman känt sig kränkt så är det naturligtvis så att JO:s uppfattning gäller, men JO har trots allt inte riktat kritik mot oss för att vi kränkt Roger Skogmans karriär eller lön.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera