Nyhetsarkiv

Toppadvokat har JO-anmält Region Skåne

När Tore Wiwen- Nilsson, advokat och delägare i Nordens största advokatbyrå, började intressera sig för beslutsprocessen bakom Region Skånes strukturomvandling av sjukvården, upptäckte han att det saknades viktiga handlingar.

– Jag ville ta del av underlaget som tagits fram av McKinsey och som rörde profileringen och samordningen av universitetssjukhusen i Skåne. Men när jag efterfrågade specifika handlingar fick jag beskedet att det inte fanns några sådana handlingar. Istället fick jag ta del av en massa meningslösa dokument, men inte något underlag som visade resultatet av de utredningar som konsultföretaget McKinsey gjort, säger Tore Wiwen-Nilsson.

Han har i omgångar fått yttra sig över de svar som Region Skåne lämnat till JO. Han har också ifrågasatt regionens påstående att det inte skulle finnas fler handlingar än de som få som redovisats.

– Men det förefaller högst osannolikt att man upphandlar och betalar ett konsultföretag som McKinsey över 40 miljoner, utan att det skulle finnas någon skriftlig dokumentation av resultatet av uppdraget. Ett konsultföretag som McKinsey, som är ett av världens främsta, skulle aldrig kunna genomföra ett så omfattande uppdrag utan att rapportera det skriftligen. De har ju till exempel sina ansvarsregler och kvalitetsprogram att följa och som tvingar dem att dokumentera sina arbetsprocesser och resultat, säger Tore Wiwen-Nilsson.

I det hemligstämplade projektförslag som McKinsey lade fram 2007: ”Utformandet av ett transformationsprogram för Region Skåne”, framgick med all tydlighet, menar Tore Wiwen-Nilsson, att konsultuppdraget skulle mynna ut i rapporter och andra redogörelser.

– Allt annat hade varit underligt. Dessutom är fakturorna från McKinsey anmärkningsvärt kortfattade, normalt ska en konsult inte kunna fakturera mångmiljonbelopp med endast en kort hänvisning till uppdraget, utan någon koppling till vad som faktiskt utförts och levererats. Även regionens diarium är anmärkningsvärt innehållslöst, säger Tore Wiwen-Nilsson.

– Det finns inte fler handlingar. Anmälaren har fått allt som finns och som vi har kunnat lämna ut. Sedan finns det arbetsmaterial som inte varit tillgängliga och som vi inte kan lämna ut, säger regiondirektören Sören Olofsson.

I september förra året anmodade Justitieombudsmannen JO, Region Skåne att göra en utredning och yttra sig över vad som framförts i Tore Wiwen-Nilssons anmälan. I slutet av december inkom regionstyrelsen med ett svar. Men Tore Wiwen-Nilsson var inte nöjd och ansåg inte att han har fått svar på sin begäran. Ärendet har sedan bollats fram och tillbaka och kompletterande utredningar och yttranden har begärts in.

– JO skrev i sin begäran till Region Skåne att yttrandet ska beslutas av regionstyrelsen. Men vad händer, jo, de närmast ansvariga, regiondirektören Sören Olofsson och regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein, ser till att de får ta fram underlaget. Och eftersom Jerker Swanstein tillhör den politiska majoriteten ser dessa två herrar till att deras förslag till yttrande lämnas till JO. Det är mycket anmärkningsvärt. Enligt min mening borde JO vända sig direkt till McKinsey och begära ut handlingarna, säger Tore Wiwen-Nilsson.

Region Skåne skulle, om det vore ärliga i sitt uppsåt, mycket väl kunna befria McKinsey från eventuell sekretess så att handlingar skulle kunna lämnas ut, menar han.
– De handlingar som JO har fått i den senaste omgången är handlingar som andra än McKinsey tagit fram, säger Tore Wiwen-Nilsson.

Handläggare på JO är byråchef Agneta Lundgren. Hon menar att JO gjort vad som krävts och att myndigheten inte har för avsikt att vända sig till McKinsey för att begära ut handlingar.
Beslut i ärendet förväntas komma före årsskiftet.

Se också:
• Chefsjuristen i Region Skåne hoppade av: ”Ledningen saknade respekt för lagen”
• ”Svårt att hitta lyckade fusioner”
• Mannen bakom Lean i Lund hoppar av
• I november kom beslutet som ledningen lovat aldrig skulle tas
• Jerker Swanstein sprängde skalan
• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera