Nyhetsarkiv

”Tolkningen av Patientdatalagen måste bli rättssäker”

Trots att det finns betydligt fler bestämmelser om sekretess i en offentlig verksamhet än i privat är skyddet för patientsekretessen starkare i den privata verksamheten, enligt Ulrika Sandén. Åtminstone om den privata vårdgivaren inte har sammanhållen journalföring.

Orsaken är framförallt de offentliga verksamheternas omfattande rapporteringsskyldighet.

– Den yttre sekretessen är ett såll. Vi har hittills räknat till 180 uppgiftsskyldigheter – antalet stiger hela tiden – spridda över hundratalet lagar.

I debatten finns i dag ett fokus på sjukvårdens inre sekretess, hur sjukvårdspersonalen lämnar information mellan sig och vem som tittar i journalen. Betydligt mindre intresse har riktats mot den yttre sekretessen, i förhållande till t ex försäkringsbolag, polis och myndigheter.

Den stora osäkerhet som råder i dag kring vem som ska anses ha vårdrelation till en patient, och därmed har rätt att läsa journalen, ser Ulrika Sandén som rättsosäker och ett svek mot både patienter och personal.

– Det är regeringens ansvar att göra det rättssäkert för personalen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera