Nyhetsarkiv

TLV: För oss är äldres hälsa lika viktig som yngres”

– När TLV fattar beslut är det i enlighet med vad som sägs i hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens prioriteringsriktlinjer som säger att vi ska ta hänsyn till tre beslutsprinciper, nämligen människovärdes, kostnadseffektivitets- samt behovs- och solidaritetsprinciperna.

Dessa innebär att alla människor är lika mycket värda, att de som har de största behoven ska få mest av resurserna, och att vi ska väga läkemedlets pris mot dess nytta utifrån ett samhällsperspektiv.

När det gäller våra bedömningar av kostnadseffektivitet vill vi vara tydliga med att ingen patientgrupp ska missgynnas av att vi tar hänsyn till kostnader utanför vården och om en behandling påverkar möjligheten att arbeta.

Vi vill återigen beklaga den formulering som skedde i samband med vårt beslut om cancerläkemedlet Zytiga. Låt oss en gång för alla slå fast: Äldres hälsa är lika viktig som yngres.

När det gäller Mikael Hoffmanns kritik säger Douglas Lundin:

– Vi arbetar för att våra beslut och underlag ska vara så användarvänliga som möjligt. Det betyder att de ska vara tydliga och innehålla den information som vården behöver. Det kommer dock även fortsättningsvis finnas fall där sekretesslagstiftningen begränsar vad vi har möjlighet att publicera när det gäller vissa uppgifter. TLV har nu startat en översyn för att tydliggöra hur de tre principerna vägs samman så att vi blir bättre på att formulera våra beslut och underlag.

– För att utveckla vårt arbete med prissättning av läkemedel vill vi också ha ett närmare samarbete med landstingen. Syftet med detta är att få med inte bara företagen utan även landstingen i prissättningen redan från början. Därigenom skulle även volymer kunna få betydelse när priserna fastställs, säger Douglas Lundin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera