Nyhetsarkiv

Tidsbrist hos sjuksköterskor kopplas till ökad dödlighet

Det finns ett samband mellan tidsbrist hos sjuksköterskor och ökad dödlighet bland patienter – det visar en avhandling vid Karolinska institutet.

Jane Ball, som är legitimerad sjuksköterska, forskarstuderande vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet och forskare vid University of Southampton i England, har undersökt ett antal omvårdnadsaktiviteter, hur sjuksköterskor hanterat dessa vid tidsbrist och hur det relaterar till en ökad patientdödligheten. Resultatet visar ett tydligt samband mellan sjuksköterskebrist, uteblivna omvårdnadsaktiviteter och ökad patientdödlighet. Främst har det handlat om dödlighet efter kirurgiska ingrepp med låg förväntad dödlighet.

Sammanlagt 300 akutsjukhus i nio länder har deltagit i studien, bland annat i Sverige där 74 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna rapporterar att de missat nödvändig omvårdnad på grund av tidsbrist.

– Det som har överraskat mig mest under arbetet med den här avhandlingen är att bemanningen skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika avdelningar och sjukhus. Det förvånar mig också att problemet med låg sjuksköterskebemanning inte uppmärksammas ännu mer med tanke på att patientsäkerheten är hotad och liv står på spel, säger Jane Ball till KI Nyheter.

Avhandlingen ”Nurse staffing levels care left undone & patient mortality in acute hospitals” har främst det EU-finansierade projektet Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST), där 16 länder tillsammans syftar till att bedöma behovet av legitimerade sjuksköterskor, som källa.

Även Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året, som publicerades tidigare i år, visar att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera