Nyhetsarkiv

Tidboken – ett maktinstrument

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, berättade om ett projekt i Uppsala där patienter själv kan  boka sina tider.

– På ett strukturerat sätt erbjuds reumatiker möjlighet att själva boka in återbesök. Erfarenheterna har visat att systemet frigör mycket tid för reumatologerna

Göran Stiernstedt, SKL, sa att makten över tidboken är en komplicerad fråga:

– Det handlar om patientmakt men är också en arbetsmiljöfråga för personalen.

Karin Båtelson, Läkarförbundet, ville hävda läkarens rätt att prioritera så att de svårast sjuka kommer först.

– Om tidboken är fri finns det en risk att de som är friskast kommer i första rummet. Vi ser redan i dag att förstabesöken prioriteras eftersom återbesök inte ger några ”pinnar” i ersättningssystemen. Vill jag ta återbesök blir man hänvisad till att lägga dem på sin fritid, eller till att försöka klämma in dem en dag när man tjänstgör på akuten.

Karl-Henrik Lundell, medicinsk expert på Cehis, sa att makten över tidboken ytterst är en fråga om effektiv resursanvändning.

– Vi inom hälso- och sjukvården är skyldiga att fördela resurser efter behov. Har man en kronisk sjukdom och en väl upparbetad relation till sin läkare är det okomplicerat, men hur blir det om ett system där patienten själv får boka tid införs på bred front? Hur ska patienterna exempelvis kunna avgöra vilken kompetens de behöver träffa? Det kan komma att behövas ett komplext regelverk kring de här frågorna.

Cecilia Halvars-Öhrnell på Aleris såg flera fördelar med att patienterna själva kan boka tid:

– Där det finns ett utvidgat fritt vårdval krävs exempelvis inte remiss till gynekologi. Hälften av Vi gjorde en undersökning som visade att hälften av alla inkommande samtal handlade om att kontrollera vilken tid man hade eller att man ville omboka tiden. Det är mycket mer effektivt att lägga ut lediga tider och låta patienterna själva boka.

Karin Båtelson underströk att det i dag finns många system som skapar oerhörd stress i vården, till exempel regler om maximal väntetid i vården och förseningsgarantier vid bokade besök.

– Om patienterna ska få boka tider själva måste den typen av reglering tas bort, eftersom det kan vara svårt för patienterna att i förväg bedöma själva hur lång tid deras besök kommer att ta. Bokar patienterna tider själv, får de nog också räkna med att inte alltid kunna komma in på utsatt tid utan det kan bli extra väntan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera