Nyhetsarkiv

Thoraxkliniken på KS tvingas bryta mot medicinska riktlinjer

I stället för bypassoperationer har omkring 20 svårt hjärtsjuka patienter på Thoraxkliniken på Karolinska i Solna istället behandlats med ballongsprängning för att vidga kranskärlen. Detta trots att det går emot de medicinska riktlinjerna, rapporterar Svenska Dagbladet.

De hjärtsjuka patienterna ska heller inte ha fått information om att den behandling de fått inte varit den optimala.

– Det är mot bättre vetande och patienterna har inte blivit informerade om att de fått en sämre behandling än de borde ha, säger en av hjärtkirurgerna på sjukhuset till SVD.

Precis som på många andra håll är även hjärtkirurgin på Karolinska under stor press på grund av bristen på sjuksköterskor med erfarenhet av specialiserad hjärtsjukvård. Enligt uppgifter till SVD har 23 av 30 erfarna sjuksköterskor slutat och ersatts av hyrsköterskor eller mindre erfarna sjuksköterskor. Som en följd har endast 20 av thoraxklinikens 30 vårdplatser varit öppna, och under några veckor i sommar kommer endast 12 att vara öppna. Patienter har även skickats till Örebro och Uppsala.

– I ett hopplöst läge tvingas man ibland göra ballongsprängningar på patienter som egentligen behöver en bypassoperation. Det strider mot både europiska och amerikanska guidelines. Men med en hotande hjärtinfarkt som kan ta död på patienten kan man inte alltid vänta hur länge som helst. Man hamnar i tidsnöd och det försämrar prognosen för patienterna när de inte får en kranskärlsoperation. Men det finns inget val, säger en av hjärtkirurgerna som SvD pratat med.

En annan hjärtkirurg berättar att en ballongsprängning av det tilltäppta kärlet endast håller tillfälligt när det rör sig om svårt hjärtsjuka patienter och på sikt även kan försvåra en bypassoperation.

Personalen på Thoraxkliniken har slagit larm till klinikledningen, men upplever att ingenting hänt.

– Vi uppfattar det som tjänstefel. Självklart ska verksamhetschefen anmäla detta, både internt till sjukhusledningen och eftersom det är upprepade fall även till Inspektionen för vård och omsorg. Det borde vara väl känt men om det inte nått chefläkarna borde KS fundera över hur patientsäkerhetsarbetet fungerar egentligen, säger en av hjärtläkarna.

Elda Sparrelid, chefläkare på Karolinska, säger till SVD att hon tar uppgifterna på stort allvar och ska följa upp dem.

– Men jag har inte fått några signaler om att man gör saker som inte är okey. I så fall borde det ha rapporterats som en avvikelse så att verksamheten och chefläkare kan analysera läget. Varför det inte skett vet jag inte, men det är inte min uppfattning att det görs avsteg från guidelines på grund av resursbrist. Men det är något vi måste kontrollera. I alla lägen har patienten alltid rätt att få information och vara delaktig i behandlingsbeslut, säger hon.

De hjärtläkare SVD har pratat med på thoraxkliniken vill alla vara anonyma av rädsla för repressalier.

– Det är olyckligt om medarbetare inte känner att de vågar prata öppet. Vi ska ha våra dörrar öppna för att påtala brister i vården, säger Elda Sparrelid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera