Nyhetsarkiv

”Thank You, We Are Leaving”

– I Rumänien går 3,6 procent av bruttonationalprodukten till sjukvård och detta i ett land där totala BNP bara är en bråkdel av vad ni har i era länder. En nyutexaminerad läkare tjänar 250 euro i månaden!

Många av Europeiska Överläkarföreningen, AEMH:s, delegater höjde på ögonbrynen när den unga rumänska representanten berättade om villkoren i hemlandet.

Som svensk är det svårt att föreställa sig hur livet varit och är som doktor i det forna Östeuropa. Att det varit svårt tidigare är lätt att förstå, men östblockets fall har uppenbarligen inte bidragit till att villkoren blivit bättre.

Konkurrens och marknadskrafter som skulle höja lönenivåerna och skapa bättre arbetsmiljö har inte haft avsedd effekt utan istället har ett allt öppnare Europa skapat en flykt av doktorer från östra till västra Europa.

Flera av AEMH:s delegater pläderade för minskad rörlighet av arbetskraft och patienter inom EU i tron att rika länder drar nytta av fattiga.

Lägst läkarlöner i Europa har Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Tjeckien. I våras slutade en lång konflikt mellan tjeckiska läkarförbundet och tjeckiska staten kring läkarnas löner.

Den långa konflikten hade marknadsförts under namnet; ”Thank You We Are Leaving”.

Regeringen gav upp

Mot slutet av konflikten hade 25 procent av landets doktorer lämnat in sin avskedsansökan och hotat att lämna landet i protest mot dåliga arbetsvillkor, låga löner och ett havererat utbildningssystem.

Myndigheterna å sin sida hävdade att kampanjen var brottslig och hotade med att öppna fyra militärsjukhus för allmänheten om läkarna gjorde allvar av sitt hot med deadline den 1 mars 2011.

När 3.800 av landets 12.000 läkare lämnat in avskedsansökan blev dock trycket för högt och regeringen gav upp med kraftigt höjda läkarlöner till följd.

Att EU blivit en stormakt som kryper oss allt mer inpå livet och påverkar även icke medlemsländer berördes på flera punkter under AEMHs möte.

Norge har slopat AT

Signe-Gerd Blindheim från Norge, som ledde en arbetsgrupp om EU:s tjänstedirektiv, kunde berätta om hur Norge valt att avskaffa AT. Den väg Norge nu slagit in på innebär att AT blir en del av ST. Vem blir förvånad om Sverige väljer att gå samma väg?

Om detta innebär en förkortad väg mot färdig specialist med bibehållen kvalitet på utbildningen så är allt väl. Men det kan också innebära att vi hamnar i ett vikariatträsk genom att AT som unik ”trainee-tjänst” försvinner.

Andra frågor där EU kommer att påverka oss är införandet av så kallade europaläkare och ST-utbildningarnas längd. Klarar man, till exempel, att bli färdig specialist i anestesiologi på tre år?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera