Tema

Standardiserade vårdförlopp

2015 påbörjades en miljardsatsning med standardiserade vårdförlopp inom cancervården i Sverige efter dansk förebild. I en överenskommelse mellan regeringen och SKR sattes målet för år 2020 att 70 procent av alla cancerpatienter skulle utredas inom ett standardiserat vårdförlopp och 80 procent skulle få behandling inom fastställda maximala väntetider (ledtider) inom olika sjukdomstillstånd. Hittills har staten skjutit till 3 miljarder till regionerna och fler miljarder är på väg. Men uppnåddes målen 2020?

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna? Och vad är hemligheten för de som har lyckats? Sjukhusläkaren har pratat med både de som försöker hitta en lösning och de som skaffat sig framgångsnycklar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera