Tema

Specialistbristen – hur ser det ut idag?

För sex år sedan visade Sjukhusläkarens genomgång att det saknades tusentals specialister runt om i landet. Då bad vi de olika specialitetsföreningarna att blicka framåt fem år och ge en framtidsprognos för tillgången av specialister. Men blev det som man tänkt – har det gått framåt eller bakåt för specialiteten?

Sjukhusläkaren kommer i tre delar visa hur tillgången ser ut idag, vilka utmaningar som finns och vad man inom varje förening skulle vilja se för eventuella åtgärder. Men också hur pandemin har påverkat olika specialiteter.

I del ett berättar följande specialitetsföreningar om dagens situation:

Svensk Lungmedicinsk Förening

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svenska Neurologföreningen

Svensk Förening för Nuklearmedicin

Svensk Plastikkirurgisk Förening

Svensk Rättsmedicinsk Förening

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera