Tema

Så stor är operationsskulden

Mellan den 16 mars och 6 september i år utfördes drygt 65 000 färre elektiva operationer i Sverige jämfört med motsvarande period förra året. En minskning med 44 procent på nationell nivå.

Men de regionala skillnaderna är tydliga – från en nedgång med 27 procent i Region Uppsala och Region Västerbotten till en på 63 procent i Region Västmanland. Även antalet akuta operationer minskade under perioden i år jämfört med i fjol – med 7 procent, det vill säga drygt 5 000 operationer.

Sjukhusläkaren har med hjälp av statistik från SPOR (Svenskt PeriOperativt Register) jämfört antalet gjorda operationer under veckorna 12-36 i år respektive i fjol – region för region, sjukhus för sjukhus. Vi har också frågat de tre regioner vars siffror inte går att jämföra i SPOR:s statistik – Region Blekinge, Region Gotland och Region Jämtland/Härjedalen. I de tre regionerna utfördes det totalt knappt 3 000 färre elektiva operationer i år jämfört med 2019.

Sjukhusläkaren har frågat verksamhetschefer runt om i landet hur man gör för att komma över den operationspuckel som pandemin har skapat. Många vittnar om ett skriande behov av mer resurser och statligt stöd.

Fotnot:

* Siffrorna från Blekinge kommer inte från SPOR, utan regionen själv. De inkluderar elektiva operationer exklusive thoraxkirurgi.

** Statistiken från Gotland är regionens egen. Siffrorna inkluderar elektiva, öppenvård och slutenvårdsoperationer, som till största delen skett på operationsavdelningen.

*** Jämtland/Härjedalens siffror är framtagna på Sjukhusläkarens begäran enligt SPOR:s definitioner på elektiva operationer, men är inte kvalitetsgranskade av SPOR.

Christer Bark
Anna Sofia Dahl
Adam Öhman

Läs även:

Så mycket minskade antalet operationer – på sjukhusnivå
Västerbotten ska försöka operera mer på mindre sjukhus 
”Sannolikt behövs statliga satsningar”
Har anställt fler läkare för att komma ikapp
Personalbristen försvårar återhämtningen
Samarbetet mellan privat och offentlig vård är en viktig nyckelfaktor
Danmarks sjukvårdssystem värnade den vanliga vården – Sverige misslyckades
Är du svensk så får du vänta, vänta, vänta…
Danmarks siffror visar hur 21 fristående ”länder” drabbar sjukvården

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera