Tema

Så stor är operationsskulden

Mellan den 16 mars och 6 september i år utfördes drygt 65 000 färre elektiva operationer i Sverige jämfört med motsvarande period förra året. En minskning med 44 procent på nationell nivå.

Men de regionala skillnaderna är tydliga – från en nedgång med 27 procent i Region Uppsala och Region Västerbotten till en på 63 procent i Region Västmanland. Även antalet akuta operationer minskade under perioden i år jämfört med i fjol – med 7 procent, det vill säga drygt 5 000 operationer.

Sjukhusläkaren har med hjälp av statistik från SPOR (Svenskt PeriOperativt Register) jämfört antalet gjorda operationer under veckorna 12-36 i år respektive i fjol – region för region, sjukhus för sjukhus. Vi har också frågat de tre regioner vars siffror inte går att jämföra i SPOR:s statistik – Region Blekinge, Region Gotland och Region Jämtland/Härjedalen. I de tre regionerna utfördes det totalt knappt 3 000 färre elektiva operationer i år jämfört med 2019.

Sjukhusläkaren har frågat verksamhetschefer runt om i landet hur man gör för att komma över den operationspuckel som pandemin har skapat. Många vittnar om ett skriande behov av mer resurser och statligt stöd.

Fotnot:

* Siffrorna från Blekinge kommer inte från SPOR, utan regionen själv. De inkluderar elektiva operationer exklusive thoraxkirurgi.

** Statistiken från Gotland är regionens egen. Siffrorna inkluderar elektiva, öppenvård och slutenvårdsoperationer, som till största delen skett på operationsavdelningen.

*** Jämtland/Härjedalens siffror är framtagna på Sjukhusläkarens begäran enligt SPOR:s definitioner på elektiva operationer, men är inte kvalitetsgranskade av SPOR.

Christer Bark
Anna Sofia Dahl
Adam Öhman

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera